Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Logica följer LKAB ut i världen

Logica är ett av Europas ledande IT-konsultföretag med marknadens bredaste produktportfölj där allt från infrastruktur- och mjukvarulösningar till business intelligence och personal/lönehantering finns representerat. Tjänster knutna till infrastruktur utgör en viktig del av verksamheten och är huvudfokus för Logica Region Norr, som omfattar Skellefteå, Luleå, Boden, Malmberget och Kiruna.

Logica växer med Kiruna och LKAB. Som LKAB:s externa infrastrukturavdelning ansvarar Logica för all IT-infrastrukturrelaterad verksamhet i ett tiotal länder. Ett nytt avtal tecknades i oktober 2009.
– Vi har fått följa LKAB ut i världen och ser nu en stor tillväxtpotential i samband med detta, säger Ingemar Uusitalo, som ansvarar för affärsområdet Region Norr.

Höjer IT-kompetensen i Boden
Logica ansvarar sedan drygt ett år tillbaka även för all IT-infrastruktur på uppdrag av Bodens kommun. Samarbetet gynnar hela regionen då det bl.a. stimulerar tillväxten över hela Norrbotten och främjar för en hög kompetens när det gäller kommunala IT-lösningar.
Logica erbjuder flera fördelar även för mindre aktörer då lokala lösningar integreras med centrala koncept. På så vis kan Logica alltid erbjuda state-of-the-art lösningar med senaste tekniken i fokus.
– Vi förenar den globala koncernens styrkor med lokal närvaro. Vi kan erbjuda även mindre företag mycket intressanta och kostnadseffektiva lösningar tack vare den breda tjänsteportföljen. Vi har något som passar alla, oavsett företagets storlek och verksamhet, menar Uusitalo.

Mer fokus på tjänster
Inom affärsområdet har Logica under de senaste åren arbetat med omstrukturering och renodling av verksamheten. Idag består totalerbjudandet inom området infrastruktur av ett 20-tal olika tjänster. Det råder framförallt en tydlighet över vad kunden får, och att kunna erbjuda rätt tjänst, i rätt tid och till rätt pris hör till företagets främsta konkurrensmedel intill hög kompetens och lång erfarenhet.
– Våra kunder är mycket tjänsteorienterade och ser fördelarna med tjänstebaserade leveranser. Vi kombinerar ofta tjänstepaketen så att de omfattar både lokalt och centralt producerade lösningar. Vi agerar nu på en global marknad där konkurrensen är tuffare än någonsin, för att överleva och expandera måste vi kunna anpassa oss till vad som verkligen efterfrågas, förklarar Uusitalo.
I slutet av 2009 flyttade Logica i Kiruna till nya lokaler i Rymdhuset. Syftet är att samlokalisera all kompetens under samma hatt. Under 2010 söker Logica mycket nytt folk, bl.a. så behövs ett tiotal projektledare/affärskonsulter.
– Vi är mycket intresserade av personer med industribakgrund, eftersom detta är ett stort och betydande kundsegment för oss.

Vill utöka samarbetet med kommuner
Ingemar Uusitalo berättar att man framöver vill satsa mer på samarbeten med kommuner. Logica har även bedrivit ett starkt samarbete med Svenska Rymdbolaget, Esrange, som man nu vill utveckla vidare. Logica har som global aktör stora resurser som kommer lokala kunder till gagn. I takt med regionens utveckling kommer Logicas lokalkontor i Kiruna att växa, och Logica-koncernen expanderar samtidigt globalt.

Annika Gullberg
Maria Lind