Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Logica i Skellefteå driver samarbeten som gynnar hela regionen

Logica är ett av Europas ledande IT-konsultföretag med marknadens bredaste produktportfölj där allt från infrastruktur- och mjukvarulösningar till business intelligence och personal/lönehantering finns representerat. Tjänster knutna till infrastruktur utgör en viktig del av verksamheten och är huvudfokus för Logica Region Norr, som omfattar Skellefteå, Luleå, Boden, Malmberget och Kiruna.

Logica står för state-of-the-art lösningar med senaste tekniken i fokus. Logica förenar den globala koncernens styrkor med lokal närvaro där man kan erbjuda även mindre företag mycket intressanta och kostnadseffektiva lösningar. I Skellefteå bygger företagets närvaro på decennier av erfarenhet och verksamheten går under det gemensamma namnet Logica sedan 2008.

Växer med kunderna
Inom Logica finns en stark kompetens inom kraft och energisystem. Vid Skellefteåkontoret har man lyckats knyta till sig unik kompetens i form av en medarbetare som tidigare verkat inom Skellefteå Kraft.
– Det sker en hel del förändringar inom kraftsektorn, bl.a. med omfattande uppgraderingar av befintliga system. Vi kan hjälpa till med support vid uppgraderingen, och kan även bistå med viktig kunskap och implementering av nya system, berättar affärskonsult Mattias Lindqvist.
Kännetecknande för Logica är att man växer med kunderna, integreras i deras vardag och bistår med viktiga inslag som gör vidare expansion möjlig.
– Kraftsidan är viktig för oss, men det största affärsområdet här i Skellefteå är IT-infrastruktur. Vi har en bred tjänsteportfölj här med allt man kan tänka sig inom området – bl.a. kommunikation, serversupport, katalogtjänster och säkerhetslösningar.

Samarbeten som gynnar hela regionen
Logica samarbetar med de största aktörerna i Skellefteå och region Norr. Logica har alltid satsat på närhet till kunderna. Affärsområdet IT-infrastruktur sträcker sig från Kiruna till Skellefteå och därmed gränsöverskridande över två län.
I Kiruna verkar Logica som LKAB:s externa infrastrukturavdelning. Uppdraget ger Logica ansvar för all IT-infrastrukturrelaterad verksamhet i ett tiotal länder där LKAB verkar. Logica ansvarar sedan drygt två år tillbaka även för all IT-infrastruktur på uppdrag av Bodens kommun.
Samarbeten som dessa gynnar hela regionen då det bl.a. stimulerar tillväxten över hela Norr- och Västerbotten. Genom att främja för en hög kompetens när det gäller kommunala IT-lösningar sätter Logica och Bodens kommun en standard som borde inspirera andra kommuner i båda länen. Samarbeten av den här omfattningen innebär också ett stort steg för Logica som global aktör på lokala marknader.

Rätt tjänst i rätt tid – Logicas styrka
Idag består totalerbjudandet inom området infrastruktur av ett 20-tal olika tjänster. Det råder framförallt en tydlighet över vad kunden får. Att kunna erbjuda rätt tjänst, i rätt tid och till rätt pris hör till företagets främsta konkurrensmedel intill hög kompetens och lång erfarenhet.
Den tillverkande industrin utgör den enskilt största kundgruppen för Logica i Skellefteå. Eftersom företaget samtidigt agerar på en global marknad där konkurrensen är tuffare än någonsin måste tjänsteutbudet anpassas efter vad som verkligen efterfrågas.
Medelåldern inom Logica region Norr är låg, runt 40 år. Personalomsättningen är dessutom näst intill obefintlig, men man vill gärna nyrekrytera över hela Norrland.
– Vi har tillgång till hela Logicas samlade kompetens och arbetar gärna i gränsöverskridande team. Vi jobbar med kompetensnoder, där konsulter med samma inriktning samlas från olika kontor. Jag tror personligen att det är ett bra sätt att jobba på, som stärker oss som organisation i både nationell och regional skala, säger Mattias Lindqvist avslutningsvis.