Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Logica växer mitt i Sveriges mest folktäta region

Verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och outsourcing – Logica är med då verksamheter byggs upp, expanderar och uppgraderar. Som proffs på system- och verksamhetsutveckling levererar Logica värdeladdade konsulttjänster som lyfter företag till nya höjder.

Logica är en av världens främsta leverantörer av verksamhetsnära IT-tjänster. Trots sin storlek med 39 000 medarbetare världen över så har Logica en stark lokal förankring där man vänder sig till små såväl som stora företag och organisationer.

Rätt kompetens för uppdraget
Logica är ett IT-tjänstföretag som skapar värde genom att integrera människor, affärer och IT Oavsett om det handlar om att sätta upp ramverk kring leveranser eller konstruktion av HR-system så har Logica rätt kompetens för uppdraget. Logica har med den stora koncernen i ryggen kapacitet nog att ta hand om de allra största aktörernas behov, samtidigt vänder man sig till de allra minsta med kostnadseffektiva lösningar.
Tanken bakom Logicas tjänster är att åstadkomma effektivitet, med välintegrerade stöd får kunderna saker gjorda snabbare med mindre ansträngning. Det är effektivitet i orders rätta bemärkelse!

I hjärtat av Sveriges mest folktäta region
Logica har ca 5200 anställda i Sverige varav ett 60-tal verkar i Eskilstuna. Här verkar man i hjärtat av Sveriges mest folktäta region, vilket naturligtvis ställer höga krav på tillgänglighet, kapacitet och leveranssäkerhet.
– Vi strävar efter att växa med regionen, berättar kontorschef Mårten Johansson. Vi vill förstärka teamet under 2011 och söker i första hand seniora specialister och ytterligare juniora konsulter. Vi har en mångfald i företaget idag som vi värnar om och vi tar gärna in graduates direkt från högskolan.
Projektledare Annika Andersson berättar att man trots sin globala spridning inte synts så mycket på marknaden i Eskilstuna. Nu satsar Logica på att synas, i Eskilstuna har man bl.a. anställt en säljare som ska bearbeta den lokala marknaden.

Uppmuntrar mångfald
Efterfrågan på verksamhetsnära IT-tjänster och systemutveckling ökar i takt med att marknadssituationen stabiliseras. Investeringar är återigen aktuella inom de flesta branscher, då är det viktigt att skapa bra processer för att ta hand om de nya projekten.
– Vi har tillgång till en omfattande kunskapsbank där vi kan hämta specialkompetens vid behov. Vi uppmuntrar mångfald och står samtidigt för en djup teknisk kompetens. Vi ser en viss utmaning nu när vi nyanställer, det gäller att hitta rätt kompetens, kommenterar Mårten Johansson.
På riksnivå är Logica alltid på jakt efter vassa konsulter. Till kontoret i Eskilstuna söker man just nu i första hand serverspecialister, VDI-specialister, Service Delivery Consultants, affärskonsulter inom CSM och SharePoint kompetens, men all kompetens som kan tillföra konkurrenskraft är naturligtvis av intresse. Eskilstuna präglas av en stark tillväxt och Logicas ambition är att vara en central aktör i processen.