Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

LogPoint erbjuder fantastisk exponering utmed E4:an

Jönköping och Vaggeryd växer allt mer som framgångsrika logistikkommuner. Med sitt fördelaktiga läge i södra Sverige med närhet till kontinenten fyller Jönköpingsregionen en naturlig funktion som export- och importnav. Från hela Skandinavien sett ligger regionen i centrum för de nordiska ländernas export- och importverksamheter. Jönköping Airport är exempelvis en av landets mest trafikerade flygplatser nattetid tack vare stora och ökande godsvolymer. För att utveckla logistiken ytterligare har de båda kommunerna etablerat LogPoint South Sweden, som omfattar logistik- och industriområdet som sträcker sig utmed E4:an från Jönköping till Vaggeryd.

Den småländska entreprenörsandan imponerar nog på de flesta. Jönköping och Vaggeryds kommuner har med stor framgång etablerat det gemensamma logistikområdet som erbjuder en fantastisk exponering utmed E4:an, en av våra mest trafikerade leder. Här finns redan idag, endast tre år efter att LogPoint bildades, ett 100-tal företag etablerade. Det bästa av allt är att det finns utrymme för tillväxt – en rejäl sådan dessutom.
LogPoints VD Rune Petersson berättar att det i dagsläget finns omkring 100 ha byggklar mark söder om nuvarande etablering i Torsviksområdet.
– Läget är bästa tänkbara utmed E4:an, det kan vi konstatera. Dessutom bygger vi ut med ett centrum för allehanda serviceverksamheter såsom restauranger, konferenslokaler, friskvårdsverksamhet, vårdcentral och apotek, bland annat. Sedan starten 2009 har vi arbetat för att stärka, utveckla och förädla området, värden som fortfarande i allra högsta grad styr vår verksamhet idag.
NCC har fått i uppdrag att utveckla området som ska omfatta det framtida LogPoint Business Center efter att ha vunnit en idétävling som anordnades i fjol.

Planerar för framtida kombiterminal
Det nya logistikområdet och LogPoint Center genererar utveckling för hela regionen och bidrar framförallt till ytterligare förkovran som framåtsträvande logistikregion. Ett annat viktigt steg för framtiden som Rune Petersson betonar är järnvägens utveckling och etablering av en kombiterminal i Jönköping. Vaggeryd har redan en utbyggd kombiterminal, men den som idag finns på LogPoints område i Jönköping är i liten skala. På sikt behöver den byggas ut för att kunna hantera större volymer. Petersson förklarar vidare:
– Den nya kombiterminalen är ett oerhört viktigt strategiskt steg för oss och för hela regionen. Vi beräknar kunna ha en driftsklar terminal här omkring 2016. Naturligtvis krävs det stora investeringar för att vi ska lyckas, men vi vet samtidigt att med dagens stränga miljömål så måste vi kunna tillhandahålla miljötransporter i större utsträckning, då behövs järnvägen och kombiterminalen som knyter ihop alla transportslag.

Kunskap föder utveckling
Högskolan i Jönköping bedriver utbildningar inom logistik och är ett av landets viktigaste lärosäten för just den här typen av utbildningar. LogPoint för en aktiv dialog med högskolan kring vad man kan bidra med från båda håll.
– Vi stöttar gärna med kunskap och förmedlar kontakter mellan akademin och företag som finns etablerade här på området, bl.a. i syfte att underlätta för praktik och examensarbete. Eftersom vi har en ambition om att fördubbla logistikområdet här inom en tioårsperiod så behöver vi också högskolans stöd. De bidrar med kunskap för framtida utveckling, och inte minst med kompetens och arbetskraft för att realisera den. Det finns en hel del mark att tillgå söderut, men vi måste kunna ta vara på våra värden också och skapa attraktivitet för hela regionen – då är samverkan grundläggande, menar Rune Petersson.