Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lokala entreprenörer skapar tillväxt för Kiruna

Sju driftiga, lokala entreprenörer har gjort en gemensam kraftansträngning där man skapat unika förutsättningar för nya företag att etableras i Kiruna. Nu samlas unik kompetens inom bl.a. komponenttillverkning, vidareförädling av sten, maskinexpertis samt service och underhåll riktat mot gruvindustrin under samma paraply med gemensamt huvudkontor i en fastighet på ca 3500 kvadratmeter.

Kiruna Industrilego AB, Kilab, är en av landets främsta legotillverkare av avancerade specialprodukter i stål. Produkterna tillämpas för krävande applikationer inom basindustrin, framförallt i Norrlandsregionen. Med nya ägare utvecklas nu bolaget kraftigt, bl.a. skapas synergieffekter då Kilab får sällskap i de rymliga lokalerna av fyra andra företag: Norrlands Polyuretan Industri AB, KPM AB, Kiruna Natursten AB samt Kiruna Magnetit AB.

Servar svensk basindustri
Moderbolaget Norrlands Polyuretan Industri AB är en av gruvindustrins främsta samarbetspartners när det gäller service och underhåll av maskineriet. Med specialistkompetens inom keramik och plast servar Norrlands Polyuretan de främsta aktörerna inom svensk gruvindustri samt stora delar av basnäringen.
– Vi bidrar ofta med helt nya lösningar och förbättrar produktionen överallt där det finns maskineri, förklarar Robert Åberg, en av entreprenörerna bakom fusionen samt även tillförordnad VD för den nya företagsgruppen. För att även kunna ta hand om den varma sidan av gruvindustrins produktion, från ca 100 grader och uppåt, har vi dotterbolaget KPM.

Revolutionerande isoleringsmaterial
Förutom bl.a. avgasrening och underhåll av värmeanläggningar har man genom KPM även lyckats specialisera sig på isolering inom byggbranschen. Här arbetar KPM med en ny lösning från Kanada, Icynene, som importerats till Sverige av Svenljunga Byggnadsisolering AB.
Icynene är ett spraybart, vattenbaserat isoleringsskum. Det unika är att Icynene är både isolering och luftförsegling i ett, med sparade kostnader och ökad miljöprestanda som resultat. Systemet är helt revolutionerande för byggbranschen, Icynene kan användas för ny-, om- och tillbyggnationer.

Nära fördubbling av personalstyrkan
I fusionen ingår även Kiruna Natursten AB, en av norra Sveriges främsta producenter av gravstenar och köksinredningar, som tillsammans med Kiruna Magnetit AB nu blir en av landets främsta leverantörer av högkvalitativa produkter i magnetit. Gemensamt kommer de båda bolagen att stå för ca 30 olika produkter baserade på stenförädling.
– Vi strävar efter att skapa synergier mellan alla bolag som fusionerats under Norrlands Polyuretan. Med gemensamma styrkor kan vi nu ta oss an mycket större uppdrag, som exempel. Nu i början har vi ca 30 anställda i gruppen, men framöver siktar vi på nära en fördubbling här, berättar Åberg.

Sprudlande företagsamhet
Det handlar i allra högsta grad om en enorm tillväxtmöjlighet för Kiruna, med nya arbetsmöjligheter och grogrund för nya kontakter, bl.a. med underleverantörer.
– Kilabs fastigheter sprudlar av företagsamhet. Vi satsar även helt igenom på uppgradering av maskinparken inom alla dotterbolag. Kiruna Natursten och Kiruna Magnetit får nya produktionsmaskiner, och Kilab har fått fyra nya CNC-maskiner av senaste modell.

Kilab etablerades 2001 och har under resans gång verkat under flera olika ägare. Nu satsar man på att starta upp verksamheten med gamla kontakter som varit med sedan starten. Dessutom moderniseras all produktion, Kilab är idag ett av Norrlands främsta hi-tech företag.
– Vi har fått ett mycket positivt gensvar från flera håll. Jag tror att framförallt Kilabs anställda ser en positiv vändning. Vi kommer att satsa på att utveckla vår personal, detta gäller inom alla verksamheter, avslutar Robert Åberg.

Maria Lind