Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

LR Redovisning – partner för tillväxt i Mora

LR Redovisning Revision Mora satsar på modernisering fullt ut. Även för de allra minsta företagen tillämpas digital hantering av bokföringen där allt samlas på webben för full översikt och bästa tillgänglighet. Det lönar sig att lämna bort de tidsödande administrativa processerna, företaget får då mer tid över till att verkligen utveckla kärnverksamheten samtidigt som ekonomiarbetet sköts på rätt sätt från början.

Ett stort antal mindre aktörer anlitar LR för att sköta hela eller delar av den löpande redovisningen. Företaget erbjuder allt från kvalificerad revision och redovisning till rådgivning och specialistkompetens inom en rad olika områden. Oavsett om en eller flera tjänster används ser LR alltid till helheten för att säkerställa att verksamheten fungerar smidigt.

Stort fokus på kostnadseffektivitet
Den främsta ambitionen är att underlätta för kunderna genom att ta över uppgifter som annars stjäl mycket tid från kärnverksamheten.
– Eftersom vi arbetar med många små företag har vi riktat in oss på ett arbetssätt som passar dem, där vi placerar stort fokus på kostnadseffektiviteten. Det får inte bli för dyrt för företagen att anlita oss, då faller hela principen oavsett hur duktiga vi är, poängterar VD Marie Björkqvist Eriksson.
LR lever på att leverera bra tjänster inom revision, redovisning, lönehantering, fakturering, skatt, bolagsfrågor och specialrådgivning. Byrån har en godkänd revisor och åtta redovisningskonsulter samt assistenter och administrativ personal.
– Vi är ingen stor aktör, men ändå en av de större i Mora. Vi värnar om företag här på orten, om det går bra för dem så går det också bra för oss. Våra kunder finns inom alla segment, är ofta mindre företag och vi har med tanke på det lokala näringslivets uppbyggnad speciell kompetens inom bl.a. industri, handel och turism.
Även skogsbranschen utgör en viktig kundkrets för LR, med ett stort antal mindre skogsägare i regionen som behöver kontinuerligt stöd i sin ekonomiska verksamhet.

Viktig partner för tillväxt
LR började med digitalisering tidigt. Dagens företag kräver effektivitet i alla led, där stödfunktioner framförallt inte får ockupera tid som annars kan läggas på att utveckla verksamheten. LR är därför en viktig partner för att skapa tillväxt i företag, och tjänsterna har utvecklats därefter.
– Vi har satsat på att bli riktigt bra på de tjänster vi erbjuder istället för volymmässig tillväxt. Vi kommer med största säkerhet att behöva rekrytera fler medarbetare framöver eftersom våra tjänster efterfrågas allt mer, både bland nya och gamla kunder. Vi känner framförallt att vi uppnått balans i vår verksamhet, och det är otroligt viktigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera tidsenliga, högkvalitativa tjänster, konstaterar Marie Björkqvist Eriksson som avslut.