Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

LRF Konsult är Sveriges redovisningsbyrå

Kalmar län utgör en stark jord- och skogsbruksregion. Här finns flera stora aktörer samt ett betydande antal mindre företag verksamma inom de gröna näringarna, som även anses vara lite som Kalmars signum. Här verkar LRF Konsult nära kunderna med ett brett tjänsteutbud inom redovisning och ekonomisk rådgivning. I Kalmar finns dessutom specialistkompetens inom bioenergi samt ett antal andra områden utöver de traditionella gröna näringarna.

Vi känner LRF Konsult som en väletablerad och trygg partner efter moderorganisationen LRF:s nästan sekellånga närvaro på marknaden. Som landets största aktör inom ekonomisk rådgivning, fastighetsförmedling och företagsjuridik vänder sig LRF Konsult till alla typer av företag och organisationer, inom alla branscher.
Kalmar har ett starkt näringslivskluster, inte minst inom den gröna sektorn, men regionen kännetecknas även av en stark tillväxt inom områden som handel och tillverkande industri.

Skräddarsytt är standard
Bosse Johansson är kontorschef i Kalmar sedan hösten 2010. Han berättar att Kalmar har alla LRF Konsults kunskapsområden samlade under samma tak, från ekonomi och rådgivning till juridisk kompetens. LRF Konsult står även för lokal förankring, därför finns det utöver Kalmar tätort kontor på fem andra orter i länet.
– Att leverera kvalitet och effektivitet är idag en självklarhet. Vi tar steget längre och ser över kundens processer, identifierar områden för förbättring och förser våra kunder med bästa tänkbara lösning anpassat till den enskildes behov, förklarar Bosse Johansson vidare.

Driver utvecklingen inom redovisning
LRF Konsult är med och driver viktiga utvecklingsfrågor inom redovisningsbranschen, identifierar nya trender och svarar på marknadens efterfrågan av nya tjänsteområden.
Ett exempel är det växande intresset för e-bokföring, som ger en mer översiktlig bokföring i digitalt format. Tack vare digitala lösningar kan kunderna sköta delar av bokföringen själva, och interagera med sin redovisningsekonom direkt genom den digitala plattformen. Tjänsten har hittills lanserats till ca 80 000 kunder landet över, med goda resultat.
Trots sin storlek har LRF Konsult med andra ord stor flexibilitet för att kunna skräddarsy erbjudanden som verkligen svarar på vad som efterfrågas.

Sveriges redovisningsbyrå
LRF Konsult är som bekant Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag och finns lokalt representerade på över 135 orter. Idag är över 1500 medarbetare verksamma inom LRF Konsult. Att man dessutom har en stor kompetens utanför skog- och lantbrukssektorn bidrar ytterligare till företagets framstående ställning som nationell redovisningsbyrå.
För att svara på den ständigt ökande efterfrågan säker LRF Konsult alltid drivna rådgivare som har förmåga att sätta sig in i kundernas vardag. Man kommer också att satsa mer på digitalisering av ett större utbud, i enlighet med kundernas efterfrågan.