Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

LRF Konsult gör det lättare att vara företagare

Med en stark lokal förankring utvecklar och säljer LRF Konsult rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling till ägarledda företag.
– Vi lägger stor kraft på att förmedla siffror på ett enkelt sätt så att kunderna förstår. Det viktigaste är ju att företagare, som tar alla beslut i vardagen, vet hur företaget går, säger Per Börestam, regionchef på LRF Konsult. Regionen omfattar Örebro, Värmland, Dalsland och norra Bohuslän.

LRF Konsult har mer än 135 lokala kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr och företaget sysselsätter över 1 500 medarbetare. Kontoret i Karlstad startades i början av 1960-talet under namnet Driftbyrån och har idag cirka 25 anställda. I Värmland har LRF Konsult även kontor i Karlskoga, Kristinehamn, Sunne och Säffle.
– Vår målgrupp är framför allt ägarledda företag och vi vänder oss mot alla branscher. I och med att LRF Konsult ägs av LRF, som är en branschorganisation för landsbygdsföretagare, så innebär det att vi har många ”gröna” företag i kundkretsen. Ungefär hälften av kunderna är landsbygdsföretagare och den andra hälften består av vanliga företag som restauranger, taxiföretag, åkare med mera, berättar Per Börestam.

Hög kompetens
Hos LRF Konsult möter kunder och samarbetspartners hög kompetens, ett starkt engagemang och professionella medarbetare som arbetar med tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
– I och med att vi jobbar med ägarledda företag så jobbar vi direkt med företagsledningen, vilket är oerhört stimulerande. Inom tjänsteområdet ekonomi fokuserar vi på att tillsammans med kundföretaget skapa effektiva, administrativa rutiner som ger en löpande rapportering av hög kvalitet. Målsättningen är att bokslutet inte ska innebära några överraskningar för företagaren. Kundvärde skapar vi även i skatteplaneringstjänsten och när vi hjälper företagaren med framtidsfrågorna, berättar Per Börestam.

En säkrare tillvaro
Genom att LRF Konsult har jurister och affärsrådgivare nära till hands kan kunderna i ett tidigt skede och på ett enkelt sätt få kontakt med rätt kompetens.
– Våra juristtjänster leder till att kunderna har en säkrare tillvaro med fler och bättre avtal. Våra affärsrådgivningstjänster utnyttjas av de företagare som vill förstärka sitt företags ekonomiska utveckling. Vi blir unika på marknaden när vi kombinerar våra medarbetares kompetenser inom våra olika tjänsteområden.
Stora viktiga beslut för LRF Konsults kunder är till exempel vindkraftsinvesteringar, generationsskiften och fastighetsförsäljning. Här får man möjlighet att sälja tjänster till kunder som har riktigts stora förväntningar på sin tjänsteleverantör.
Per Börestam ser positivt på framtiden för LRF Konsult i Värmland.
– Ja, vi har en stor tillväxtpotential på samtliga orter som vi verkar i, säger han.