Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

LRF Konsult – resurs för företag inom alla branscher

LRF Konsult är Sveriges redovisningsbyrå. Med särpräglad närhet till kunderna erbjuds ett brett tjänsteutbud inom redovisning och ekonomisk rådgivning där LRF Konsult levererar skräddarsydda lösningar för företag inom alla branscher. Traditionellt har LRF Konsult förknippas med tjänster inom de gröna näringarna och är fortfarande marknadsledande inom dessa segment, men man har så mycket mer att erbjuda som lyfter kundernas verksamhet oavsett bransch.

Vi känner LRF Konsult som en väletablerad och trygg partner efter moderorganisationen LRF:s nästan sekellånga närvaro på marknaden. Som landets största aktör inom ekonomisk rådgivning, fastighetsförmedling och företagsjuridik vänder sig LRF Konsult idag till alla typer av företag och organisationer, inom alla branscher.

Allt under samma tak
I Ljungby finns samtliga av LRF Konsults tjänsteområden representerade vid ett kontor som leds av Jenny Karlsson, auktoriserad redovisningskonsult. Teamet består av 13 drivna och engagerade medarbetare med kundens bästa för ögonen.
Jenny Karlsson började som ekonom på LRF Konsult för fyra år sedan och blev snabbt teamledare. Under hösten 2010 axlade hon rollen som kontorschef i Ljungby. Uppdraget består förutom samordning av kontorets samtliga tjänsteområden av att motivera och utveckla teamet, Karlsson är ung och driven med en inspirerande ledarstil.
– Det finns mycket att vidareutveckla här i Ljungby, vi har en god företagskultur som vi drar nytta av när vi kommunicerar med kunderna. Även här är vi starka inom jord och skog, men vi har så mycket mer att erbjuda eftersom våra tjänster passar alla typer av företag inom alla branscher.

Driver utvecklingen inom redovisning
LRF Konsult är med och driver viktiga utvecklingsfrågor inom redovisningsbranschen, identifierar nya trender och svarar på marknadens efterfrågan av nya tjänsteområden.
– Det finns en tillväxtpotential lokalt, ekonomi och redovisningstjänster är återkommande moment i alla företag, konstaterar Jenny Karlsson. De flesta behöver någon gång ta hjälp utifrån för att säkerställa att redovisningen utförs på rätt sätt. Att leverera kvalitet och effektivitet är idag en självklarhet. Vi tar steget längre och ser över kundens processer, identifierar områden för förbättring och förser våra kunder med bästa tänkbara lösning anpassat till den enskildes behov.

Sveriges redovisningsbyrå
LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag och finns lokalt representerade på över 135 orter. Idag är över 1500 medarbetare verksamma inom LRF Konsult. Att man dessutom har en stor kompetens utanför skog- och lantbrukssektorn bidrar ytterligare till företagets framstående ställning som nationell redovisningsbyrå.
För att svara på den ständigt ökande efterfrågan söker LRF Konsult alltid drivna rådgivare som har förmåga att sätta sig in i kundernas vardag. Man kommer också att satsa mer på digitalisering av ett större utbud, i enlighet med kundernas efterfrågan. Ambitionen är att rekrytera en eller ett par medarbetare till kontoret i Ljungby inom en snar framtid.