Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

LRF Konsult – så nära kunden som möjligt

Korrekt affärsredovisning i rätt tid, avgörande skattefrågor och generationsskiften med komplexa överlåtelser – LRF Konsult klarar det mesta med god inblick i vad kunden behöver.

Johan Olausson, ansvarig för bl.a. kontoret i Jönköping, förklarar att mycket handlar om att kunna anpassa sig efter kundens behov och att genom god flexibilitet kunna leverera rätt sak i rätt tid, och till rätt pris.
– Genom en god inblick i kundens verksamhet, där vi blir en naturlig partner i viktiga ekonomiska/finansiella frågor. Vi hjälper bl.a. till med redovisning, årsbokslut/årsredovisningar, affärs- och familjejuridik, löneadministration, skattefrågor och företagsöverlåtelser.
LRF Konsult har kunniga medarbetare med mångårig erfarenhet om företagarens villkor och som hanterar huvuddelen av de behov en företagare har under sin livscykel. Inte minst våra medarbetares engagemang för kunden uppskattas mycket. LRF Konsult utgör idag en viktig samarbetspartner för både små och medelstora företag inom de flesta branscher.
– Vi har byggt upp ett gott rykte grundat på ärlighet, proffsighet och folklighet. Våra kunder är framförallt ägarledda företag, som alltid kan känna sig välkomna och ”hemma” hos oss, fortsätter Johan.

Ser över företagets livssituation
Jönköpingskontoret har ett 30-tal medarbetare, med flera auktoriserade redovisningskonsulter. I Jönköpings län finns vi med kontor också i Vetlanda, Tranås, Nässjö och Värnamo, totalt ca 70 anställda. Med kontinuerliga utbildningsinsatser håller man rätt kompetensnivå för att på bästa sätt serva kunder vars verksamheter har mycket skiftande behov.
– Med rätt kompetens ser vi över småföretagarens samt hela företagets livssituation, där vi bl.a. hjälper till att planera effektiv affärsredovisning dvs företagets resultat och ekonomiska status löpande, investeringskalkylering, löner- och betalningsrutiner, privatekonomisk skattesituation kontra företagets. Det är viktigt att vi som redovisningskonsulter är väl insatta i våra kunders situation, då vi ju ofta utgör deras ekonomiavdelning. Här är vi duktiga, men jobbar hela tiden med att bli ännu bättre, konstaterar Johan Olausson som avslutning.

I korthet
LRF Konsult är en rikstäckande koncern med 135 kontor över hela Sverige. Idag är över 1500 medarbetare verksamma inom LRF Konsult och man riktar sig mot alla branscher med speciell förankring i tjänstesektorn. Affärsredovisning, skatterådgivning, affärsjuridisk rådgivning kring köp och avtal, pension, redovisning och administration är exempel ur tjänsteportföljen.