Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

LRF Konsult satsar på digitalisering av den traditionella bokföringen

I Västra hamnen, ett av Malmös mest expansiva områden, ligger LRF Konsults kontor med cirka 30 medarbetare. Med ett tiotal lokala kontor i södra Skåne, från Trelleborg till Eslöv, servar LRF Konsult ett expansivt näringsliv med alla tänkbara tjänster som förknippas med redovisning och ekonomisk rådgivning. I Malmö finns dessutom specialistkompetens inom ett flertal sektorer utöver de traditionella gröna näringarna.

LRF Konsult erbjuder högkvalitativa tjänster kring ekonomisk rådgivning, fastighetsförmedling och företagsjuridik. Pär Martinsson är regionchef med ansvar för samtliga kontor i södra Skåne, här sker en påtaglig expansion med fokus på heltäckande tjänster, skattejuridik och löneadministration.

Framtiden är digital
Martinsson berättar att bl.a. e-bokföring är ett växande område, kunderna får en mer översiktlig bokföring när allt kopplas upp och redovisas digitalt.
– Vi satsar på hög tillgänglighet och tydlighet i allt vi gör. Vi har en bredd som få andra; vi kan antingen bistå kunderna med punktinsatser såsom lönehantering eller smidigt ta över ansvaret för hela ekonomiavdelningen.
Tjänsterna anpassas efter kundens behov, trots sin storlek har LRF Konsult stor flexibilitet att skräddarsy erbjudanden som verkligen svarar på vad som efterfrågas.

Expertrådgivning vid ägarbyten
LRF:s nära sekellånga närvaro i Sverige ger LRF Konsult en unik position som de gröna näringarnas redovisningskonsult. Att man dessutom har en stor kompetens utanför skog- och lantbrukssektorn bidrar ytterligare till företagets framstående ställning som nationell redovisningsbyrå.
Även i Malmöregionen är kunderna små till medelstora företag. Under hösten 2010 pågick en kampanj kring temat ”Gården byter ägare”, och samma principer kan faktiskt appliceras på företag inom andra segment.
– Vi har stor kompetens när det gäller ägarbyten och generationsskiften, poängterar Pär Martinsson. Förutom företagsvärderingar och förhandlingar kan vi bistå med rådgivning kring mer mjuka värden, som hur man bäst förvaltar det arv som företaget bygger på, bland annat.

Mitt i landets mest expansiva region
Öresundsregionen anses vara en av landets mest expansiva regioner. För LRF Konsult innebär det fantastiska möjligheter, under 2011 kommer man enligt Pär Martinsson satsa på att stärka den egna organisationen.
– Vi kommer att nyrekrytera under det kommande året. Vi söker framförallt drivna rådgivare som har förmåga att sätta sig in i våra kunders vardag. Vi kommer också att satsa mer på digitalisering, eftersom vi ser en stor efterfrågan inom området elektronisk redovisning.
Martinsson berättar vidare att LRF Konsult i Malmö varit med från början när begreppet e-bokföring lanserades.
– Konceptet har funnits i över tio år, men det är först under de tre senaste åren som intresset tagit fart. Vi höjer nu e-bokföringens professionella framförhållning.

Kort om LRF Konsult
LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag och finns på över 135 orter över hela Sverige. Idag är över 1500 medarbetare verksamma inom LRF Konsult.