Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

LRF Konsult värnar om småföretagare

LRF Konsult är en av Sveriges främsta ekonomiska rådgivare för företag inom alla segment. Viss tyngdpunkt ligger traditionellt på skog- och lantbruk, men LRF Konsult utvecklar verksamheten kontinuerligt för att innefatta även andra kunskapsområden. LRF Konsult erbjuder alla tjänster som förknippas med ekonomisk rådgivning, fastighetsförmedling och företagsjuridik.

LRF Konsult finns över hela Sverige, samtidigt värnar man om lokal förankring där kundnära relationer är A och O. I Blekinge finns LRF Konsult i Ronneby och Sölvesborg, och man har även mötesplatser i Karlshamn och Karlskrona.
– Vi känner väl till det lokala företagsklimatet och erbjuder allt från löpande administration och redovisning till rådgivning i komplexa frågor som överlåtelser, berättar Mats Fransson, regionchef för Blekinge.

Fokuserar på småföretag
Mats Fransson är resultatenhetschef och auktoriserad redovisningskonsult. Han har verkat inom LRF sedan 1975 och blev regionchef för Blekinge i fjol. Tidigare har Mats ansvarat för LRF Konsult i Kalmar, bland annat.
– Vi har en stark lokal närvaro men samtidigt har vi även tillgång till expertis genom LRF:s nästan sekellånga erfarenhet i Sverige. Våra kunder är i första hand enmansbolag och företag med upp till 15 anställda. Vi utvecklar hela tiden nya samarbeten med den gröna sektorn samtidigt som vi tar fler och fler marknadsandelar inom andra segment.
LRF Konsults rådgivare förknippas allt som oftast med specialister på jord- och skogsbruk, vilket är befogat. Men kompetensen sträcker sig mycket längre än så. LRF Konsult utgör idag viktig samarbetspartner för småföretag inom de flesta branscher.
– Vi ser över småföretagarnas livssituation, hjälper till att planera inför pension, generationsskiften och andra frågor där privatlivet går ihop med företagandet. Den personliga närvaron är vår styrka, menar Fransson.

Ytterligare expansion
LRF Konsult utvecklas kraftigt på regional nivå. Ambitionen är att hitta nya samarbetspartners och vidga det regionala kontaktnätet. För Blekinge finns en tillväxtambition som även omfattar de orter där LRF idag inte har fasta kontor.
Mats Fransson vill inte avslöja för mycket i dagsläget men poängterar att det planeras för ytterligare lokal expansion.

Kort om LRF Konsult
LRF Konsult är en rikstäckande koncern med 135 kontor över hela Sverige. Idag är över 1500 medarbetare verksamma inom LRF Konsult med speciell förankring i tjänstesektorn och de s.k. gröna näringarna.