Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

LRF paketerar upplevelser kring djur och natur på Gotland

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, driver ett framgångsrikt initiativ på Gotland där lantbruk, matproduktion och djurhållning kombineras med turism. Genom konsumentaktiviteten Öppen gård bidrar LRF och medverkande lantbrukare till att skapa attraktiva upplevelser som både stärker regionens ställning som besöksmål och skapar ett ökat intresse för de gröna näringarna bland allmänheten.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Genom sina drygt 170 000 medlemmar verkar LRF aktivt för en vidareutveckling av de gröna näringarna, som i mångt och mycket ligger till grund för övrigt näringsliv i Sverige.

Positivt gensvar då allmänheten bjuds in till gården
LRFs vision är att medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. Initiativet Öppen gård är en del av utvecklingen, där lantbrukare bjuder in besökare från hela Sverige under några veckor varje sommar.
– Vi har drivit aktiviteten Öppen gård här på Gotland under fyra år med mycket god framgång, berättar Eva Pettersson, kommunikatör och verksamhetsutvecklare. Vi har en stor bredd av lantbruk och matproducenter här, från nöt-, gris- och lamm- till mjölkproducenter. Förra sommaren tog de medverkande gårdarna emot över 3500 besökare från hela Sverige, och vi ser nu fram emot ännu en lyckad säsong för femte året i rad.
Barnfamiljer är en typisk målgrupp som uppskattar evenemang av typen Öppen gård. Eva poängterar att gensvaret varit oerhört positivt, ofta har lantgårdsbesöket även beskrivits som semesterresans höjdpunkt.
– Vi vet att människor uppskattar djur och natur, och har därför valt att paketera upplevelser på ett sätt som är lätt att ta till sig. Genom Öppen gård får besökarna uppleva lite av gårdens vardag, och själva prova på olika arbetsuppgifter under vägledning. Detta har blivit en succé och lockar fler besökare än vad vi vågade hoppas på från början.

Den svenska bonden värnar om hållbarhet
LRF samarbetar även mycket med skolor för att barn och unga ska få möjlighet att komma ut i naturen och uppleva det svenska lantlivet. Ett stort antal barn och ungdomar har aldrig varit på en lantgård.
– Det är viktigt att barn får lära sig respektera djur och natur tidigt. Genom våra olika aktiviteter, däribland Öppen gård, uppmuntrar vi till en ökad förståelse hos människor i alla åldrar. Vi har mycket goda möjligheter att utveckla de gröna näringarna i vårt land, med goda grundförutsättningar för bra djurhållning och lönsam matproduktion, understryker Eva Pettersson.
Det starka regelverket skapar en trygg matproduktion, hög och jämn kvalitet har alltid varit kännetecknande för svenskproducerade livsmedel. Med Öppen gård vill LRF visa upp det svenska lantlivet och även lyfta fram hur den svenska bonden arbetar för att värna om en fortsatt hållbar utveckling.