Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Luleå rustar för tillväxt inom besöksnäringen

Utvecklingskontoret vid Luleå kommun arbetar med frågor som rör regional utveckling på alla nivåer, där mycket handlar om att stärka varumärket Luleå. Utvecklingskontoret har i nära samverkan med Luleå tekniska universitet och det kringliggande näringslivet genomfört en attitydsundersökning bland luleåbor för att ta reda på hur väl man trivs i sin stad. Som följd har Luleå nu antagit en varumärkesstrategi tillsammans med näringslivet och universitetet, ambitionen är att göra staden ännu mer attraktiv för både invånare, besökare och företag.

I den stora kommunundersökningen som genomfördes under de senaste åren har man i Luleå bl.a. lyckats skapa underlag för att vidareutveckla det som är bra och ta tag i det som måste bli bättre.
Utvecklingschef Anna Degerman förklarar att man bl.a. tänker satsa mer på Luleå som ungdomsstad, här finns goda möjligheter till vidareutveckling. Nyföretagande är en viktig bit för att stärka och bredda näringslivet, och mycket kompetens kan hämtas direkt från universitetet, här finns gott om nya idéer och innovationer som väntar på att utvecklas.
– Det är viktigt att vi verkligen satsar på våra ungdomar, förklarar Anna Degerman. Näringslivet har mycket att hämta i form av ny kompetens via våra studenter, vi måste främja för att behålla kunskapen här i regionen. Förutom att studenterna kommer ut på företag och gör sina examensarbeten kan man även tänka sig ett utökat utbud av aktiviteter för studenter här i centrum. Kunskapsutbyte är något som alltid borde prioriteras.

Besöksnäringen i fokus
Luleå rustar för en ökning inom besöksnäringen, turismen är en av Sveriges snabbast växande näringar och det borde man också ta tillvara på.
– Vi vill skapa en kraftfull organisation för att utveckla turismen här. Vi har sedan november 2010 direktflyg till London, vi måste ta hand om de resenärer som kommer hit och visa vad regionen har att erbjuda, menar Anna Degerman.
Med den nya flygförbindelsen kan man också tänka sig att fler utländska företag ser Luleå som en stark tillväxtregion, värd att investera i. Med Invest in Luleå vill Luleå Näringsliv AB stärka regionen och kommunicera de affärsmöjligheter som finns.
Luleå är en snabbväxande kommun och Luleåregionen kännetecknas framförallt av en stark drivkraft med god entreprenörsanda och en positiv befolkningsutveckling.
– Eftersom vi ser att trenden håller i sig så har det beslutats att kommunen ska bygga bostäder för 10 000 nya invånare på kort sikt. Vi behöver även fler hotell som kan ta emot alla besökare och konferensgäster. För att utveckla upplevelser kring vår fantastiska skärgård har vi också inlett ett samarbete med våra grannkommuner längs Bottenvikens kust.
Sveriges kommuner och landsting håller i en stor nationell satsning där man vill främja för bättre företagsklimat. Tillsammans med Bodens kommun arbetar Luleå för att stärka konceptet, bl.a. så utbildas ett 100-tal personer för att fokusera mer på företagandet i regionen.
Det finns mycket som redan talar för Luleå som en turiststad i världsklass. Här finns något för alla – från kultur- och idrottsevenemang till avkoppling i midnattssolens näste.