Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Lundsbergs skola – lärande och rekreation i välbalanserat samspel

Lundsbergs skola har som Sveriges äldsta riksinternat, grundat 1896, en särpräglad framförhållning där elever och lärare utvecklas tillsammans. Lundsberg är också en modern internatskola som andas framtidstro. Med sitt fördelaktiga läge mitt i en av Värmlands fagraste bygder vid skog och sjö har skolan en unik, kreativ miljö för både lärande och rekreation i välbalanserat samspel.

I drygt hundra år har Lundsbergs skolas motto varit att ligga i frontlinjen när det gäller pedagogik, didaktik och ledarskap. Åren som elev på Lundsberg beskrivs av många som rent magiska. På skolan utvecklas ett underbart kamratskap som i de flesta fall varar livet ut. Många gamla Lundsbergare infinner sig vart tredje år på ”föredettingdagarna” i maj och gläds oerhört åt alla kära återseenden med välkomponerade kringaktiviteter.
Generation efter generation låter sina barn gå på Lundsbergs skola, som faktiskt har blivit något av ett kärt kulturarv för många familjer där femte generationen nu går på Lundsberg.

Modern och gedigen utbildning
Utbildningen vid Lundsbergs skola baseras på beprövade och framgångsrika pedagogiska modeller och det senaste inom modern informationsteknologi. Kunskap och läromiljö hör ihop, därför lägger skolan stor vikt vid att tillhandahålla en vacker, lugn och stimulerande studiemiljö. Genom en effektiv undervisning i små klasser och med handplockande högkompetenta lärare är eleverna väl förberedda inför högre studier. Det har under de senaste åren genomförts omfattande moderniseringar både avseende undervisningens innehåll och de teknikplattformar som används i undervisningen. Varje klassrum är utrustade med interaktiva SMARTboards som är uppkopplade mot internet. Planering och uppföljning av elevernas studieresultat sker via ett modernt webbaserat system. Studieresultaten visar en stark uppåtgående trend och eleverna på det naturvetenskapliga programmet placerar sig betygsmässigt bland de främsta skolorna i Sverige. Detta läsår har skolan startat upp ”Varje elev ett projekt” som är en central del i det pedagogiska strategiarbetet. Målet är att Lundsbergs skola skall åta sig att lotsa varje elev mot individuellt anpassade och ambitiösa mål. Ytterst är syftet att vägleda och stödja eleverna så att de är väl förberedda för högre studier både nationellt och internationellt. Åtagandet innefattar även elevens fysiska utveckling och sociala kompetens i ett brett perspektiv. De senaste årens breda satsning på matematik med bl.a. fler lärarledda lektioner, samt ämnet Entreprenörskap visar att Lundsbergs skola ligger i framkant i förhållande till de riktlinjer som nu lanseras i GY2011.
Sammantaget har de satsningar som genomförts bidragit till en solid kvalitetssäkring som i sin tur har medfört en ökad efterfrågan på studieplatser. Totalt har antalet elever på kort tid ökat med 40 %.

Idrott och ledarskap
Rektor Staffan Hörnbergs stora intresse för idrott och framför allt ledarskap inom idrottsvärlden har också satt sin unika prägel på skolan. Rektorn har varit ordförande för bland annat Friluftsfrämjandet i Västerbotten, och har nu en framskjuten ställning inom den alpina verksamheten på riksplanet.
Staffan bär framförallt med sig det ideella tänkandet bland idrottsrörelsens funktionärer och är inte främmande för att ge sig ut tillsammans med eleverna på olika idrottsaktiviteter. På Lundsberg finns ett brett utbud av aktiviteter inom idrott och ledarskap som fotboll, ishockey och simning, dessutom deltar skolan sedan 2010 i Gants stora roddartävling.

Gant Rowing Race
Gant Rowing Race anordnas mellan internatskolorna Lundsberg och Sigtuna i samma anda som den klassiska Ivy-league roddartävlingen mellan Yale och Harvard. Lundsberg ställde upp för första gången i fjol, och evenemanget blev en succé.
– Vi ser med spänning fram emot tävlingen i år igen, kommenterar marknadschef Eva Liliehöök Hörnberg. Tävlingen går av stapeln den 14 maj. Våra roddare är i toppform och ser med glimten i ögat fram emot en ny utmaning.

Bra ledarutbildning
Varje elevhem har en troman och en vice troman. Det är elever som valts av sina kamrater att under ett år biträda elevhemsföreståndarna i det löpande arbetet på elevhemmet. Skolan tillhandahåller en gedigen ledarutbildning till dessa elever, så att de skall klara sitt uppdrag på bästa sätt. Detta arrangemang är unikt. Skolan vill med tromannaskapet optimera elevernas studiemiljö och skapa trygghet och omsorg.

Något för alla
Lundsberg är även framträdande inom musik, kultur och teater. Det finns även möjlighet att ta jägarexamen, förarintyg och skepparexamen samt att delta i skolans certifierade skidinstruktörsutbildning.
För att bredda verksamheten ytterligare har man byggt ett centrum för estetisk verksamhet i de vackra kulturbyggnader som tidigare inrymt bl.a. smedja och där även skolans café är beläget.
I sommar görs också en nysatsning på konfirmations- och sportläger i skolans regi.