Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Lyft & Byggmaskiner AB är företaget i maskinuthyrningsbranschen som har allt inom bygg och anläggningsmaskiner

Lyft & Byggmaskiner AB satsar på service och kvalité. Här finns kranar, hissar, liftar, bodar, containers och småmaskiner under ett och samma tak. Företaget arbetar miljömässigt och jämställt. Lyft och byggmaskiner är privatägt och har inga kopplingar till andra företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Här sätts alltid kunden i centrum.

Ett växande företag
Företaget startade år 1993 och fick en tuff start. Det var lågkonjunktur och bygg och anläggningsbranscherna brottades med ekonomiska problem. Lyft & Byggmaskiner startade med små medel, lokalerna var inte anpassade för verksamheten och arbetsmiljön var inte den bästa. Personalen var fyra till antalet men ökades efter hand. Företaget har sakta men säkert vuxit. Numera finns lokaler som är anpassade till verksamheten och en bra arbetsmiljö. Verksamheten bedrivs från depåer i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ängelholm. Viss verksamhet finns även i Göteborg. Huvudkontoret ligger i Ängelholm. Lyft & Byggmaskiner AB har idag cirka 70 personer anställda, varav 30 av dessa är maskinister och kranförare. Omsättningen ligger på cirka 90 miljoner. All personal har den utbildning och kompetens som branschen kräver. Detta omfattar även UE-legitimation. Ingvar Carolsson, Thommy Johansson och Holger Andersson är ägare i företaget. Alla startade från noll men hade tidigare varit verksamma inom området.
l Vår affärsidé är att äga, hantera och hyra ut maskiner och utrustning för bygg och anläggningsverksamheten. Vi säljer tillbehör och erbjuder relaterande tjänster. Priset på hyrorna är inte avgörande utan det är den service vi kan ge till våra kunder som utgör konkurrensfaktorn.

Kunden är viktigast
– Vi är ett flexibelt företag som strävar efter helhetssyn. Vi kan erbjuda kunden heltäckande lösningar som täcker deras önskemål. Den kan innefatta personalanläggningar, kontor, lager och så vidare. I vårt sortiment finns allt från handhållna enheter till tyngre vältar och stora stora byggkranar. Artikelsortimentet omfattar bland annat ställnings och skyddsräckesmaterial, stämp, staket och övriga tillbehörsartiklar. Kranparken består av fasta, semimobila och mobila tornkranar. När det gäller hissar finns det kuggstångs och hydraulhissar både person- och materialbefordrande. I Ängelholm finns företagets centrala reparations- och serviceapparat belägen. Maskiner och fordon servas och repareras i en modern ändamålsenlig reparationsverkstad medan bodar och personalvagnar servas och repareras i en specialbyggd bodverkstad. Elavdelningen servar och reparerar elektriska maskiner, komponenter och annat elmaterial. Vidare tillhandahåller vi tillfälliga el -anläggningar för bygg och entreprenadarbeten. Om så efterfrågas erbjuder vi också driftunderhåll och dokumenterade inspektioner. När det gäller el-arbeten leds dessa alltid av en behörig installatör. Fortsättningsvis kan nämnas att vi utför en rad olika tilläggstjänster. Detta kan innefatta externa reparationer och service samt smidesarbeten. Vid uthyrning av våra maskiner erbjuder vi alltid kunden en hyrförsäkring. Råd och anvisningar från oss är kostnadsfria. Kostnadsförslag lämnas alltid innan ett uppdrag genomförs. Avslutningsvis kan nämnas att vi är väl förtrogna med problem som uppstår i samband med personalutbildningar. I vår servicepolicy ingår att hjälpa till även med detta och vi genomför utbildningar för ställningsmontörer och liftförare.