Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Lyhörda Sunnerbo Fönster på frammarsch

I hjärtat av Nybro, mitt i det småländska glasriket, bedriver kvalitetsleverantören Sunnerbo Fönster AB sin produktion av i huvudsak vridfönster, fasta fönster och fönsterdörrar. Sedan starten för fem år sedan har företaget präglats av en stark tillväxt, under 2011 kommer man därför att bredda utbudet ytterligare för att möta en stadigt ökande efterfrågan.

Sunnerbo Fönster är med sina knappt 50 anställda en stor arbetsgivare i Nybro, men i branschen är man fortfarande en förhållandevis liten aktör. Trots det så har Sunnerbo Fönster en stor kapacitet både kompetens- och volymmässigt. Företagets storlek innebär också en unik flexibilitet där man kan hålla en hög servicegrad och korta ledtider. Kunderna är återförsäljare över hela landet.

Rustar för kommande uppsving
Med en särpräglande kvalitet som syns och känns tillverkar Sunnebo Fönster ett standardsortiment av vridfönster, fasta fönster och fönsterdörrar i 3-glas. Under 2011 kommer man att utöka sortimentet med produkter från andra tillverkare i syfte att bli mer heltäckande.
– Vi har gått från att vara en mycket liten aktör med fyra anställda till dagens nära 50. Vi har vuxit snabbt, och jag tror att vi vinner mycket på att behålla vår personliga prägel där vi är lyhörda inför våra kunders behov, säger Peter Karlsson.
– Vi räknar med en omsättning på 90 miljoner i år, och har för avsikt att växa ytterligare. Sommarmånaderna brukar vara våra mest intensiva, vi rustar nu för fullt för kommande uppsving.

Hög och jämn kvalitet
Nybro ligger mitt i en region som drabbades relativt hårt under lågkonjunkturen. När många varslade så fortsatte Sunnerbo Fönster att anställa och expandera.
Sunnerbo Fönster förknippas i allmänhet med trygghet och hög kvalitet.
– Våra fönster kommer aldrig att vara de billigaste alternativen, men vi kan garantera en hög och jämn kvalitet. Produkter som håller över tid är naturligtvis en bättre investering både ur kostnads- och miljösynpunkt. Vi vet att det vi tillverkar och levererar håller måttet, därför kan vi också lämna tio års garanti på i stort sett hela sortimentet, säger Peter Karlsson avslutningsvis.