Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Lysekils Hamn – Den Flexibla Hamnen

Lysekil hör inte till de största hamnarna i Sverige, men med det strategiska läget mellan Göteborg och Oslo, på den svenska västkusten, i kombination med hög servicenivå, gör den mycket konkurrenskraftig. En fördel är den korta och öppna inseglingen från Nordsjön vilken ger möjlighet för trafik både på kontinenthamnar och för omlastning till Östersjön och dessutom är hamnen nästan alltid isfri.

Upptagningsområdet för Lysekils Hamn är i stort sett hela Sverige och
destinatinationshamnarna finns i de flesta västeuropeiska länder vid Medelhavet inklusive länder i Nordafrika. Vi är en effektiv och flexibel hamn med lång erfarenhet av kvalificerad godshantering och vi kan ta emot fartyg på upp till 50.000 dödviktston (DWT) säger Veronica Rosén, Marknadsutvecklare.

Rötter sedan 1800-talet
Lysekils Hamn, som har rötter långt tillbaka till 1800-talet, ägs av Lysekils kommun. Vattenområdet i Brofjorden ingår i Lysekils hamnområde, medan
kajer och övriga anläggningar där, är i privat ägo.

Lång erfarenhet
– Lysekils Hamn och Lysekils Stuveri har under många år gemensamt utvecklat och anpassat resurserna i nära samverkan med kundernas krav och behov. Vår långa erfarenhet har lärt oss att vara följsamma inför de krav som våra kunder möter i en hårt konkurrensutsatt miljö och som i sin tur speglar vår egen verksamhetsutveckling. Servicekänsla och flexibilitet kan nog sägas vara känne-
märken för oss.

Sågade trävaror
– Sågade trävaror utgör en viktig del av hamnens verksamhet. Omkring 70
sågverk i Sverige och Norge skeppar sina trävaror via Lysekils Hamn. För att
öka effektiviteten ytterligare i, bland annat lastningen av sågade trävaror, har vi
gjort investeringar i maskinparken, som t.ex en så kallad vikarmskran med automat-ok, fortsätter Veronica Rosén.

Godsslag
– Regelbundet hanteras sågade trävaror, pappersmassa, papper, krita, talk, stål,
styckegods, sten och tyngdlyft, främst för olika kunder inom tillverknings-
industrin. Vi hanterar även projektlaster till, bland annat, Preems raffinaderi i
Brofjorden.

Vågkraft
– Inom hamnområdet i Lysekil finns Seabased AB, ett företag som bygger vågkraftverk. Under nästa år, 2011, kommer drygt 40 stycken vågkraftverk att
byggas och det är de första vågkraftverken av totalt 420 stycken som kommer att produceras till världens största vågkraftpark som skall placeras i havet utanför Lysekil. Företagets vision är att inom några år ha en tillverkning av 40 stycket vågkraftverk per dag.

Bra infrastruktur
– Järnvägstransporter är ekonomiska och fördelaktiga ur miljösynpunkt eftersom de är energieffektiva och inte bidrar till växthuseffekten. Lysekils hamn har järnvägsspår till samtliga kajplatser. Järnvägen till Lysekil har uppgraderats och kan ta emot 1.000 tons tågvikt. Det finns bankapacitet dygnet runt för godstrafik och hamnen har en stor rangerbangård. Tågtrafiken till och från Lysekils hamn är med andra ord mycket effektiv och vi kan, med stor flexibilitet, lägga upp ”godspendlar” till kunder när underlaget är tillräckligt stort.

Nära Motorvägen
– Så vill jag avsluta med, säger Veronica Rosén, för dem som inte visste det;
Lysekil är beläget knappt tre (3) mil väster om E6:an och därifrån når man hamnen antingen norr eller söder om Gullmarsfjorden från motorvägen. Från avfarten i Munkedal är det knappt trettio (30) minuters körtid för att komma hamnen. Nu hälsar vi fler välkomna till Lysekils hamn – Den flexibla hamnen!