Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Lysport – en mångsysslare med fantastiska utvecklingsmöjligheter

Om sjöfarten ska kunna utvecklas och fortsättningsvis vara ett attraktivt alternativ till de landsbaserade transporterna måste det också finnas välutrustade hamnar som kan hantera stora godsvolymer. Lysekils Hamn, som numera går under det internationella namnet Lysport, hör inte till de största hamnarna i Sverige, men har ett strategiskt fördelaktigt läge mellan Göteborg och Oslo. I kombination med hög flexibilitet och ett välutbyggt serviceutbud kan Lysport ta emot även de riktigt stora fartygen. Hamnen står inför mycket spännande utvecklingsmöjligheter i samband med att regional industri trappar upp produktionen, bl.a. inom området förnyelsebar energi.

Lysport har fantastiska förutsättningar. Inseglingen från Nordsjön är kort och öppen, vilket möjliggör effektiva transporter både till kontinenthamnar och för omlastning till Östersjöhamnar. Hamnen är dessutom nästan alltid isfri och präglas av personlig service med betydande resurser som kranar för olika lyft, i hamnområdet finns fem olika typer av kranar samt hanteringsutrustning för i princip alla godstyper.

Logistikcentrum för byggvaror
Med ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Sverige satsar Lysport på fortsatt tillväxt inom sitt styrkeområde korta linjer inom Europa – Nordafrika.
– Vi hanterar framförallt skogsprodukter som pappersmassa, sågade trävaror, byggvaror, kalk i bulk som omvandlas till slurry som är en tillsats vid tillverkning av papper. Dessutom erbjuds hantering av nischade projektlaster som ofta kräver tunga lyft, exempelvis vindkraftverk eller komponenter till Preems raffinaderi i Brofjorden, berättar Tor Carlsen, VD för Lysport.
Under det senaste året har Lysport utvecklats till ett logistikcentrum för distribution av byggvaror till nordiska länder.
– Det är definitivt ett steg i rätt riktning för att föra över gods från väg till sjötransporter – ett miljövänligare alternativ helt enkelt, fortsätter Carlsen.

Kryssningsanlöp i Lysekil
Med tanke på hamnens ordinarie verksamhet blir det extra spännande när man öppnar upp för kryssningsanlöp under nästa år, en satsning som kommunen realiserat genom att aktivt marknadsföra Lysekil som ett attraktivt turiststråk utmed den västsvenska kusten.
– Efter att nu ha genomfört en förstudie under ett års tid kan vi konstatera att Bohuslän skulle kunna bli en framgångsrik destination för kryssningstrafik, som komplement till storstäderna. Eftersom kryssningsbranschen expanderar är nya spännande destinationer eftertraktade och vi har följaktligen goda möjligheter att bygga upp Bohuslän som varumärke, förklarar Kristina von Schenck Johansson, näringslivssamordnare i Lysekils kommun.
Kryssningsfartyg i storleken 100 – 150 m kan angöra på flera ställen längs Bohusläns kust. Lysport kan dessutom ta emot kryssningsfartyg på upp till 200 m.

Seabased nya fabrik öppnar möjligheter
Seabased, som arbetar med utveckling och tillverkning av vågkraftverk, har börjat leverera kraftverk till en större pilotanläggning som ska omfatta 420 verk. Målsättningen är att utskeppningen sker via Lysport, så det blir en hel del projekttransporter framöver.
– Det är en spännande nisch som vi har fördelen att vara med ifrån början, det är också ett verksamhetsområde som ligger rätt i tiden och som troligtvis kommer att öka volymmässigt framöver, säger Tor Carlsen.
Man hoppas på fortsatt samarbete med Seabased, som också undersöker möjligheterna att bygga en ny fabrik på Grötö Rev.
– Vi har för avsikt att öka vår kapacitet på Grötö Rev med fler terminaler, men en stor del av framtida investeringar beror av hur andra aktörer, däribland Seabased, kommer att agera framöver. Än så länge ligger projektet i sin linda, men vi ser mycket positivt på framtiden med en hel del investeringar i pipelinen.

Järnmalm för framtiden
En annan intressant utvecklingsmöjlighet för Lysport presenteras då Nordic Iron Ore vill återuppta och utveckla produktion av järnmalm i södra Dalarna.
– Vi erbjuder den enda djuphamnen på den här sidan av landet med Brofjordens fantastiska möjligheter. För att ta hand om malmutlastningen måste vi bygga en helt ny hamn här som kan ta emot de största bulkfartygen i världen som lämpar sig för transporter till exempelvis Asien. I det långa perspektivet och med de nya svaveldirektiven i åtanke så är lastning i Brofjorden ett mycket attraktivt alternativ eftersom det blir kortare distanser att köra på lågsvavligt bränsle härifrån än om man skulle köra ända inifrån Östersjön, poängterar Tor Carlsen.