Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Mål: få ut folk i arbete eller fortsatta studier

På MiROi är man bra på att ta tillvara på människors styrkor, som appliceras på rätt sätt för att öka chanserna till anställning. Idag finns MiROi representerade över hela Sverige och man samarbetar med både privata företag och offentlig verksamhet. Under det senaste året har MiROi samverkat mycket med Arbetsförmedlingen då man anordnat olika arbetsmarknadsinsatser för att möta en ökande efterfrågan.

MiROi har en bred utbildningsverksamhet där man genom ett expansivt kontaktnät knyter in näringslivet. Det starka samarbetet med näringslivet stimulerar bl.a. till fortsatt sysselsättning och hjälper till att få ut folk i arbete. Samarbetet gynnar alla parter då företagen får den kompetens de behöver, samtidigt som kursdeltagarna kommer ut i arbete. Detta är ett garantibevis på MiROi:s utbildningsinsatser.
– Det handlar om att leverera kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet för kunden, samtidigt som alla behov tillgodoses, både kundens, näringslivets och kursdeltagarnas. Idag har vi ett intensivt samarbete med kommuner över hela landet. På uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetar vi med kort- och långtidsarbetssökande i olika insatser, där vi genom olika arbetsmarknadsprogram stärker och motiverar de arbetssökande. Målet är antingen anställning eller vidareutbildning, berättar Linda Wågström, som bl.a. arbetar med affärsutveckling inom MiROi.

Flexibelt utbud
Kännetecknande för MiROi är att man håller sig ständigt uppdaterade. När marknaden förändras följer MiROi med, och utvecklar utbildningsutbudet efter de behov som finns. Som ett led i detta erbjuder man idag även lärlingsutbildningar och olika orienteringsutbildningar.
– Exempel på arbetsmarknadsprogram vi har idag är inom sälj och kommunikation, samt en som startade nu i januari med inriktning mot serviceyrken. Det är en omfattande utbildning med speciell inriktning mot bl.a. turism, hushållsnära tjänster och callcenter. Vi har även ett stort antal flexibla utbildningar där kursdeltagarens specifika behov styr innehållet, det kan vara allt från att bli bättre i en viss programmiljö till att utvecklas rent språkmässigt, förklarar Wågström.

Eget bokförlag
MiROi är inte enbart aktiva på utbildningsområdet, utan arbetar även med integreringsfrågor för att snabbare få ut både unga och gamla i arbetslivet. Genom det egna bokförlaget har MiROi under 2009 även publicerat boken Konsten att hitta och få ett arbete som man vill ha, skriven av Jerker Swande som anses vara expert på området. Boken kan beställas direkt via hemsidan, och rekommenderas för alla som vill eller måste söka ett nytt arbete. Boken är en praktisk manual som med en insiktsfull dialog berättar om hur det går till att få ett nytt arbete.

Maria Lind