Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mälarakademin ser efter näringslivets behov med riksrekryterande utbildningar

Mälarakademin är en framgångsrik yrkeshögskoleanordnare i Västerås som lyckats bygga upp starka kompetensområden i nära samverkan med ett antal olika branscher. Eftersom yrkeshögskolans uppgift är att bevilja utbildningar efter vad som verkligen efterfrågas inom arbetslivet speglar utbildningsutbudet vid Mälarakademin ett verkligt behov. Mälarakademin har Yh-utbildningar inom teknik, ekonomi, mötesverksamhet samt socialt arbete.

En rapport från Yrkeshögskolemyndigheten visar att 8 av 10 får arbete eller kan starta eget direkt efter examen. De goda resultaten visar att man inom yrkeshögskoleutbildningen tänkt rätt och satsar på sätt saker.
– Här på Mälarakademin lyssnar vi på näringslivets kompetensbehov innan vi sjösätter en ny utbildning. Alla utbildningar är framtagna efter omfattande branschundersökningar och aktiva dialoger med företagsledare inom näringslivet, poängterar Ann-Sophie Tersmeden, utbildningsledare för Yh-utbildningen Redovisningsekonom.
I samklang med regionala och nationella intressen erbjuder Mälarakademin utbildningar inom elkraftteknik, ledarskap för mötesindustrin, produktionsutveckling, ekonomi och industriellt underhåll. Det planeras också för en Yh-utbildning inom socialt behandlingsarbete/KBT med start hösten 2013.

Mötesindustrin och ekonomi – två starka branscher
Ledarskap för mötesindustrin är en utbildning som riktar sig till den som vill vara delaktig i utveckling och stora evenemang genom att arbeta med marknadsföring, försäljning, projektledning eller direkt i leveransen av mötesprodukter som konferenser och mässor. Mälardalen har en lång tradition inom mötesindustrin med många framgångsrika företag inom området. Det är också en bransch som växer in i framtiden.
Detsamma gäller inom ekonomi. Många stora organisationer och företag har lokaliserat sina centrala ekonomifunktioner till Västerås, några exempel är ABB, Riksbyggen, OKQ8 och ICA. Redovisningsekonomer efterfrågas allt mer, inom alla branscher. Trenden visar att fler företag söker hjälp med det löpande ekonomiarbetet, därmed ökar också efterfrågan på kvalificerade redovisningsekonomer.

Industrins utveckling ställer höga kompetenskrav
Energiomställningen i samhället medför att elbranschen står inför mycket stora investeringar under kommande år. Mälarakademins utbildning i elkraftteknik förser de studerande med det som behövs för att arbeta med expansion inom vindkraft, vattenkraft och nya elnät inom elnätsbolag, elkraftsbolag, industrier, service- och konsultföretag
Även tillverkningsindustrin står inför stora omställningar. För att behålla industrijobben i Sverige krävs kompetenta medarbetare med kunskaper inom den moderna tillverknings- och processindustrin. Industrin vill ha medarbetare som tycker om att jobba med människor, gillar utmaningar och problemlösning. Utbildningen Produktionsutveckling ger en bred teknisk bas inom teknik och hållbar produktion och leder till jobb som produktionstekniker, kvalitetstekniker, projektledare, produktionsledare och produktionsutvecklare.
Inom industrin finns dessutom en mycket stor efterfrågan på underhållstekniker, som jobbar med förebyggande underhåll vilket har lett till att Mälarakademin i år startar en ny Yh-utbildning till Underhållstekniker.

Efter avslutad utbildning får de studerande kompetens för att exempelvis kunna delta i planeringen av produktionsstopp för förebyggande underhåll, hantera underhållsstyrning med datorstöd och arbeta med reservdels- och lagerhantering, och den studerande förväntas ha uppnått kunskaper motsvarande de krav som uppställts av European Federation of National Maintenance Societies, för certifiering som European Maintenance Expert berättar Christina Jansson, som är utbildningsledare för de tekniska Yrkeshögskoleutbildningarna på Mälarakademin.

Studenter i skarpa projekt
De studerande på Mälarakademin är ofta med i skarpa projekt som drivs i nära samverkan med näringslivet. Christina Jansson redogör för flera exempel inom teknikområdet. Inom elkraftteknik arbetar de studerande med allt ifrån att göra kabelskåp personsäkra till reinvesteringsprojekt för att uppnå en bättre mekanisk status på nätet.
– Inom produktionsutveckling finns också spännande exempel. De studerande har bl.a. arbetat med fördjupning i LEAN för att se förbättringsmöjligheter som de presenterat för det uppdragsgivande företaget, samt kartlagt om satsningar på LEAN är kostnadseffektiva även för små företag.
Att undersöka om det finns behov för produktionstekniker att kunna arbeta med 3D, att ta fram ett verktyg som på ett enkelt sätt kan generera mätetal för maskinernas tillgänglighet, anläggningsutbyte och kvalitetsutbyte är andra framträdande studentprojekt.
Ett annat spännande exempel är att de studerande på Ledarskap för mötesindustrin är involverade i det stora internationella event som Oriflame håller i Stockholm i augusti 2012.

Mälarakademin i korthet
Mälarakademins yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Ledningsgruppen för varje utbildning består till största delen av representanter från arbetslivet i respektive bransch. Det är ledningsgrupperna som ansvarar för att de studerande som examineras har den kompetens som branschen efterfrågar. Detta ger bästa tänkbara förutsättningar för sysselsättning direkt efter studierna. De studerande får genom LIA (Lärande I Arbete) en konkret arbetslivsanknytning och samtidigt bjuds företagen möjligheter att bygga relationer för att på sikt säkra sitt framtida kompetensbehov.