Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Målbygg fortsätter att satsa på personalen

Målbygg AB klarar det mesta inom bygg, måleri och golvläggning. Verksamheten startade 2001 och har idag tre delägare. Företaget verkar lite som ett arbetskooperativ, där man värnar om personalens höga kompetens och utvecklar de anställda.

Målbygg är det naturliga valet för om- och nybyggnationer inom industrin och fastighetsbranschen i Kiruna med omnejd. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap servar Målbygg de största aktörerna i regionen, bland kunderna finns idag LKAB, LKAB:s fastighetsbolag och Riksbyggen, för att nämna ett fåtal.

Effektiv planering
Vid de flesta byggjobb följer kringtjänster som måleri och golvläggning med. Även en hel del reparationer, service och underhåll hamnar under företagets ansvarsområde. VD och delägare Tomas Gustafsson berättar att man ofta samordnar tjänsterna för att passa varje enskild kund. Effektiv planering är också viktigt för att minimera väntetiderna för kunden. Tillförlitlighet och snabba leveranser har blivit honnörsord för Målbygg, som kontinuerligt utbildar de anställda för att kunna säkerställa att det som beställs levereras enligt förväntning.

Arbetskooperativ med bredd
Grundtanken är att man ska verka som ett arbetskooperativ, idag har man tolv anställda och tre delägare.
– Vår främsta tillgång är personalen, de är duktiga hantverkare och vi värnar om att hålla dem kvar hos oss. Vi satsar på vidareutbildning och att hålla oss a jour med marknaden. Att förknippas med hög kompetens och ett skickligt utfört arbete är våra främsta ambitioner, kommenterar Tomas Gustafsson.
Målbygg drar även fördel av verksamhetens bredd, där man klarar allt från mindre reparationer till stora ombyggnationer och nyprojekteringar. Målbygg blir som en partner för kunden, och sköter all kontakt med exempelvis försäkringsbolaget. Idag samarbetar Målbygg med alla försäkringsbolag.

Annika Gullberg
Maria Lind