Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Malin tar sig inte till jobbet utan flyget

Konsulten Malin Törnelands kunder finns över hela världen. Flyget till och från Karlstad är nödvändigt för hennes jobb och företag.
– Utan flyget skulle förutsättningarna för mig och min familj förändras i grunden. Vi skulle inte kunna bo här i Värmland då, säger hon.

Varannan måndag flyger Malin Törneland iväg med tidigaste avgången från Karlstad Airport. Fem arbetsdagar senare återvänder hon med fredagens sista ankomst ungefär vid midnatt. Däremellan arbetar hon på plats hos sina uppdragsgivare i Europa, USA eller Asien. Veckan därefter finns hon på hemmaplan med kontor i centrala Karlstad.
– Det är här i Värmland vi vill leva, konstaterar Malin Törneland. Här finns total livskvalitet. Ta Vänern och Klarälven i Karlstad, till exempel. Man saknar allt vatten otroligt mycket när man inte har det kring sig längre.
Men visst har hon provat på att både jobba och leva på andra håll. Stockholm i fem år. London i sju år.

Förändring och omorganisation
Sedan februari 2004 är Malin Törneland egen företagare och management-konsult främst inom forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. Företaget Pharmore Consulting startade hon redan under den tid då hon bodde i London. Hon är specialiserad på att projektleda långa förändringsprojekt i syfte att effektivisera och optimera framställningen av läkemedel. Många gånger handlar det också om organisationsförändringar i samband med att två eller flera företag slås samman.

Kunder över hela världen
För Malin är Karlstad Airport, med de avgångar och destinationer som erbjuds, en mycket viktig pusselbit. Just nu flyger hon oftast till Milano i Italien för att sedan ta sig vidare till en uppdragsgivare i Parma. Periodvis är det dock till helt andra delar av världen hon reser. Läkemedelsindustrin är stor bland annat kring Basel i Schweiz och på östkusten av USA som New York, Atlanta och Chicago.

Fascinerades av Karlstad
Hennes nuvarande uppdragsgivare i Italien har varit på besök i Karlstad en gång.
– Hon var helt fascinerad över de möjligheter som finns här, berättar Malin Törneland. Läkemedelsindustrin – och säkert många andra branscher också – uppskattar ofta lite avsides platser för konferenser och seminarier med tanke på allt hemlighetsmakeri. Man vill helt enkelt undvika att konkurrenterna finns för nära där viktiga saker ska avhandlas.
– Jag tror att om bara flygets förutsättningar förbättras här i Värmland så finns en stor potential att få hit allt fler utländska besökare och företag.

Text: Katarina Averås