Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Många boendemöjligheter i Finspång

Finspång erbjuder många olika boendemöjligheter oavsett om man vill ha en lägenhet centralt, ett hus i ett villaområde eller vill bygga drömhuset.
– Våra största fördelar i Finspång är lugnet och naturen och dessutom ligger vi centralt med närhet till både Norrköping och Linköping, säger Jan-Erik Heintze, samhällsbyggnadschef på Finspångs kommun.

Finspångs kommun har en ganska ovanlig organisation, där man saknar traditionella förvaltningar och nämnder. All verksamhet leds av kommunstyrelsen och under den finns kommundirektören och fem sektorer med olika verksamhetsinriktningar.
– Inom sektorn Samhällsbyggnad, där jag är sektorchef, ryms byggfrågor, detaljplanefrågor, räddningstjänsten, en kostenhet, lokalvårdsenhet, serviceenhet och transportenhet. I min sektor ingår också en miljöenhet, berättar Jan-Erik Heintze.

En tight bostadsmarknad
– Vad det gäller bostadsmarknaden i Finspång så är den ganska tight och vi har släpat efter när det gäller villatomter. Vad det gäller hyresbostäder är det också ganska fullt och bostadsbolaget Vallonbygden har väldigt hög beläggning. Det gäller även det privata bolaget Bovista, som har en riktigt bra beläggning, berättar Jan-Erik Heintze och fortsätter:
– Vallonbygden har nu ett koncept, där man har byggt hyreslägenheter för seniorer. Det är ett mellanting av traditionella lägenheter och villor med mycket hög standard och ofta med en grönyta. Men det är fortfarande hyresrätter som har gått åt som smör i solskenet.
Från kommunens sida försöker man marknadsföra det som är attraktivt med Finspång.
– Det är bland annat vår natur och dessutom har vi naturligtvis ett annat prisläge än vår storebror Norrköping. Vi kommer att ha en mässa i början av september och där kommer vi att marknadsföra våra fördelar. Förutom naturen har vi bra arbetstillfällen med de stora arbetsgivarna Siemens och Sapa i spetsen, berättar Jan-Erik Heintze.

Ett nytt bostadsområde
Efter semestrarna i september ska Finspångs kommun gå ut med försäljning av ett nytt område där man har 14 tomter, som ligger mycket centralt. Dessutom finns ett område med fem tomter som också är mycket attraktivt.
– Vi har nyligen antagit en detaljplan för ett område som heter Nyhem. Där begär vi nu pengar för att projektera och få fram kostnader. I samverkan med privata exploatörer så ska vi på sikt bygga och sälja villatomter i ”stråket” mellan Finspång och Svärtinge, som är en förstad till Norrköping. Här är också Trafikverket inblandat och tillsammans med kommunen gör man gång- och cykelväg som ska förbinda Finspång och Norrköping och även förbättra möjligheter vad det gäller kollektivtrafiken.
Innan Jan-Erik Heintze fick sin nuvarande befattning jobbade han i cirka 35 år på räddningstjänsten och de senaste 20 åren som vice chef och chef. 2010 började han som tillförordnad samhällsbyggnadschef och den 1 januari 2011 tillträdde han formellt posten som samhällsbyggnadschef i Finspångs kommun.