Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Många ”gröna jobb” syns inte i statistiken

För många är det en dröm att få jobba med djur. En dröm som kan bli verklighet på Naturbruksgymnasierna i Östergötland. De finns på två platser: Vretagymnasiet i Ljungsbro, strax utanför Linköping, och Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping.

På Vretagymnasiet är utbildningen inriktad på stora djur såsom hästar, kor och grisar. Här har man även olika utbildningar som berör transport och skogsvård. På Himmelstalund handlar det mer om hundar, mindre sällskapsdjur, tropiska djur och trädgårdsskötsel.

-Ungefär 60 procent av våra elever är ungdomar som går grundutbildning, berättar Roland Nilsson, som är skolchef för båda skolorna. De får både en yrkesutbildning och gymnasiekompetens med högskolebehörighet. Detta kommer att bli ännu tydligare för de elever som börjar från hösten 2011 och framåt, de kommer att få en yrkesexamen då de slutar här.
-Sen har vi också grundutbildningar för vuxna, vidareutbildningar för vuxna, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar, fortsätter Roland Nilsson. Uppdragsutbildningarna kan vara på allt från en dag till ett år, en hel del är certifieringsutbildningar. Våra uppdragsgivare där kan vara företag, kommuner, arbetsförmedling och institutioner.
Lantbruksgymnasiet drivs av Östergötlands landsting, men det är inte landstinget som finansierar dem. Uppdragsgivarna, t ex de kommuner som har elever på skolan, faktureras, men för de enskilda eleverna är utbildningen kostnadsfri, precis som på andra gymnasieskolor.

Elever från 85 kommuner
Det här läsåret har skolorna omkring 1000 elever från 85 kommuner. Omsättningen ligger runt 150 miljoner kronor och man har 175 anställda. Man håller också på att bygga en helt ny gymnasieskola, där eleverna flyttar in efter årsskiftet 2010/11. Den officiella invigningen sker av Eskil Erlandsson den 3 mars. Dessutom kommer ett kluster, Vreta Agro Science Park, att utvecklas i anslutning till den nya skolan, men första inflyttning hösten 2011.
-Vi är en av de största aktörerna när det gäller utbildningar inom den gröna sektorn, så därför har vi elever från hela Sverige, även om merparten kommer från Östergötland, berättar Roland Nilsson.
Yrken man kan få genom att studera här har stor spännvidd. Det kan både handla om att bli djurskötare, hundförare eller att få behörighet att köra skogsmaskiner eller timmerbilar.
-Ungefär 20 procent av våra elever som utbildar sig till lastbilsförarare är flickor, fortsätter Roland Nilsson. Både vi och företagen är glada över det. Det finns statiskt från branschen som visar att kvinnliga lastbilschaufförer förbrukar mindre bränsle, har färre skador och mindre servicebehov på sina fordon, än de manliga kollegorna.

Utbildning som ger anställbarhet
Oavsett kön är en målsättning med undervisningen att få alla elever att vara anställningsbara då de slutar skolan. Under åren hinner eleverna med minst 15 veckors praktik, lite olika på olika inriktningar. Ett något udda problem skolan ibland har är att arbetsgivare trivs så bra med sina praktikanter att man genast vill anställa dem. Skolan arbetar dock för att få eleverna att först bli klara med sin utbildning. Det här leder till den intressanta situationen att många ”gröna jobb” inte syns i statistiken, eftersom de nyexaminerade går ut direkt i arbete utan att först skriva in sig på arbetsförmedling.
Roland Nilsson säger att arbetsmarknaden dock ser väldigt olika ut för olika yrkesgrupper. Tillsammans med Kolmårdens djurpark och Tropicariet utbildar man ett 25-tal djurparksskötare om året. Det är en attraktiv utbildning, men där är inte pensionsavgångarna är så stora ännu. Samma sak gäller hästskötare. För den som däremot utbildar sig till att köra skogsmaskiner finns det gott om jobb. Inom skogsbruket och transportsektorn sker just nu en generationsväxling, så där finns det gott om jobb för den som har rätt utbildning.