Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Manpower utvecklar Västmanland

Manpower har en nyckelposition i utvecklingen av Västmanland som idag är en av landets främsta tillväxtregioner. Genom att serva näringslivet med viktig kompetens skapar Manpower goda förutsättningar för hela regionen. Från april – augusti 2010 anställde Manpower över 300 personer enbart i Västmanland, något som inget annat företag lyckats med under hela året. Manpower identifierade ett behov och agerade snabbt, och på den vägen vill man fortsätta.

Manpower är en viktig samarbetspartner för många företag över hela regionen. Med fokus på långsiktiga relationer erbjuder Manpower resurskonsulter med rätt kompetens. Företagen behöver aldrig oroa sig över exempelvis dyra utbildningsinsatser eftersom Manpower ser till helheten där välutbildad personal är en viktig del. Tillgänglighet och flexibilitet är andra viktiga ledord för Manpowers verksamhet.

Attraherar de bästa
Manpower är som Sveriges största bemanningsföretag traditionellt starka inom tillverkande industri. I Västmanland har man ca 700 kollektivanställda och drygt 200 tjänstemän.
– Vår kärnverksamhet innefattar att interagera med människor. Vi intervjuar nya personer dagligen, och har ett väl utvecklat samarbete med bl.a. Arbetsförmedlingen. Det vi levererar måste vara en eftertraktad, bra tjänst – annars kan vi inte attrahera de bästa konsulterna, understryker Sanna Riesten, rekryterare på Västeråskontoret.
Att synas ute i näringslivet, på skolor och mässor hör också till Manpowers dagliga verksamhet.
– Vi sprider aktivt information om hur vi arbetar. För den som söker ett varierande arbete med nya utmaningar är en karriär som konsult ett bra alternativ. Vi kan erbjuda mycket attraktiva anställningsavtal för den som verkligen vill satsa.

Pilotprojekt för egen fackförening
För att förstärka positionen som seriös samarbetspartner för både näringsliv och medarbetare finns ett projekt inom bemanningsbranschen och LO att etablera en egen fackförening. I Västerås pågår just nu ett pilotprojekt för att undersöka intresse och möjligheter för framtida utveckling.
– Vi expanderar hela tiden. Många av våra kunder använder oss som rekryteringspartner, och tar gärna över vår personal. Då måste vi naturligtvis fylla på med ny kompetens. Vi söker ständigt nya spännande uppdrag som kan attrahera vassa konsulter till oss, poängterar Sanna Riesten.

Utvecklar branscher
Manpower är det enda bemanningsföretaget i Sverige som får hyra ut behöriga elektriker. För att stödja branschens utveckling tar man även in lärlingar som efter hand blir behöriga elektriker under Manpower. Här förklarar Sanna Riesten vidare:
– Elektriker är ett bristyrke idag. En anledning är att det kan vara svårt att hitta lärlingsplats. Vi överbryggar problemet genom att erbjuda lärlingsplatser och behåller på så vis kompetens som utvecklar branschen. Detta är ett exempel på hur vi arbetar proaktivt.
Manpower arbetar gärna nära företag och offentlig verksamhet för att kartlägga vilka kompetensbehov som finns. Man gör även interna utbildningsinsatser för att kunna erbjuda vass specialistkompetens så fort den behövs. Koncernen har även en egen företagshälsovård med flera av landets största företag som kunder.