Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Mårdskog & Lindkvist är kundernas skafferi

Mårdskog & Lindkvist är ett naturligt val för medvetna kommersiella restauranger i Småland, Halland, Västergötland, Östergötland och delar av Mälardalen. Med strategiskt placerade kontor och lager i Jönköping och Norrköping når företaget som grossist ut till en bred målgrupp utan att avstånden blir för långa. Miljömedvetenhet, närhet och omtanke är ledord som genomsyrar hela verksamheten hos Mårdskog & Lindkvist.

Livsmedelsbranschen kännetecknas av en mängd kort- och långsiktiga trender. Familjeföretaget Mårdskog & Lindkvist satsar på ett klassiskt sortiment med basråvaror som alltid efterfrågas, samtidigt som man följer de största trenderna och erbjuder ett varierat sortiment med närproducerade varor från både små och stora aktörer.
Hög kvalitet till rätt pris är ambitionen – och här har man lyckats bra. Som exempel kan nämnas att Mårdskog & Lindkvist nästan har fördubblat omsättningen de senaste tio åren.

Närlevererat – engagemang och korta beslutsvägar
Närproducerat och närlevererat är en bestående trend och allt fler har börjat se sig om efter miljöanpassade alternativ, oavsett verksamhet. Det gäller inte minst inom livsmedelsbranschen, där långa transporter är en av de största fallgroparna.
Mårdskog & Lindkvist satsar på korta transporter och kör ut varorna med egna fordon för att i största möjliga mån kunna kontrollera att allt sker med minsta möjliga miljöpåverkan.
– Vi är kundernas skafferi, säger marknadschef Lars-Göran Hall. De kan lita på att vi levererar det som beställs redan dagen efter, på så vis behöver man inte oroa sig för att ha för mycket hemma och man undviker svinn.
Lars-Göran förklarar att man har så pass stora möjligheter att hålla en stor målgrupp med resurser på löpande basis tack vare engagemang och korta beslutsvägar.
– Det ska vara smidigt att vara kund hos oss. Framöver hoppas vi på en expansion, och kanske kommer vi då att kunna leverera vårt högkvalitativa sortiment till restauranger över hela Sverige.

Spara resurser – det är framtiden
Köksmästarns är Mårdskog & Lindkvists eget sortiment, bestående av ett 20-tal produkter av hög kvalitet till bra pris. Genom att ha ett eget varumärke understryks engagemanget kring kundernas verksamhet, och tanken är att Köksmästarns ska hålla samma höga kvalitet som marknadsledaren, men med ett mycket lägre pris.
Mårdskog & Lindkvist ger även ut den egna marknadstidningen Goda Sidorna, vilken genom bra planering av inköpen hjälper kunderna sänka sina råvarukostnader och ger oss bättre kontroll över vad som verkligen efterfrågas och behövs. Det leder till mindre svinn och bättre utnyttjande av resurserna . Det är bra för såväl ekonomin som miljön, konstaterar Lars-Göran Hall som avslutning.