Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mariestads kommun

Vid en varumärkesundersökning som nyligen genomfördes på uppdrag av Mariestads kommun visade det sig inte helt förvånande att många svenskar förknippar Mariestad med ett känt öl och en bryggerikultur. Mindre känt av omvärlden är att helt andra värden håller på att växa fram i Sjöstaden Mariestad.

Vad är det som skapar tillväxt och utveckling i en stad? Frågan är komplex och svaren är naturligtvis många, men något som de flesta analytiker är överens om är att det är en stor fördel om staden har ett universitet, kan erbjuda sjönära boenden och om staden präglas av mod och nytänkande. Mariestad tar sig ton och hävdar att allt detta finns i den mysiga staden vid Vänern.
Det är idag mycket sällsynt att ett universitet etablerar sig i en ny stad. Det blev dock realitet i Mariestad när Göteborgs universitet efter moget övervägande valde att etablera helt unika trädgårds- och hantverksutbildningar i staden. Det som var avgörande var att både engagemanget och ett stort kunnande redan fanns på plats.
Universitetsetableringen har fört med sig mycket positivt, inte minst närvaron av alla studenter och de nya kontaktytor som skapas när den akademiska världen möter näringsliv och medborgare.

Besöksmål av internationell standard
Ån Tidan rinner genom Mariestad och har sitt utlopp i Vänern. Detta skapar spännande miljöer mitt i centrala Mariestad och på en ö i Tidan ligger landshövdingens gamla residens i all sin prakt. I anslutning till detta residens planerar staden att tillsammans med Göteborgs universitet bygga stora trädgårds- och hantverksanläggningar. Syftet är att ge studenterna professionella övningsgårdar och samtidigt skapa ett intressant och spännande besöksmål av internationell standard. Medborgare, turister och studenter sida vid sida skapar dynamik och nya former av möten. De första spadtagen till det nya besöksmålet sker under hösten 2011.

Sjönära satsningar
Mariestad har ett strålande läge med stränder i väst- och nordvästläge ut mot Vänern.
Europas tredje största innanhav med över 22 000 öar, kobbar och skär lockar allt fler båtturister för varje år. Göta kanal med sitt varvsområde och slussar i det idylliska samhället Sjötorp hör till juvelerna i närområdet. Att Mariestads utsågs till årets båtkommun 2011 av Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, känns inte särskilt överraskande för oss som bor här.
De senaste åren har kraftfulla insatser gjorts för att dra nytta av detta fantastiska läge. En ny sjönära stadsdel med egen småbåtshamn har växt upp längs Tidans mynning i Vänern.
Ett flertal andra spännande bostadsprojekt i området pågår också i staden.
På tur står exploateringen av det vidsträckta hamnområdet som ska förädlas till ett attraktivt område för rekreation, näringsverksamhet och boende. Den stora siloanläggningen i hamnen har under det senaste året rivits för att ge plats för ytterligare en ny sjönära stadsdel. Hotell- och konferensanläggning, saluhall och fler restauranger är projekt som nu möjliggörs i området. De första intressenterna beräknas påbörja byggnation av bostäder i området under 2012 och fler står på tur med spännande exploateringsplaner för området.
Det är viktigt att satsningarna går i linje med stadens ambitioner om att göra området öppet för alla. Möjligheten att kunna flanera längs vattnet, spela beachvolley eller bara ta en glass en varm sommarkväll, går inte att överskatta. Blandningen av mariestadsbor, allt fler turister och studenter, gör området till en plats för kreativa möten, för alla åldrar.
Förutsättningarna för att Mariestad går en spännande framtid till mötes är goda. Många viktiga och avgörande beslut har fattats av kommunledningen och visionen för Mariestad är spikad. (Läs mer på www.mariestad.se).

Faktaruta:
Mariestad grundades 1586 av Hertig Karl, sedermera Kung Karl IX.
Den gamla delen av staden tillhör en av de tio bäst bevarade i Sverige.
Mariestad ligger vid skärningspunkten mellan E20 och riksväg 26 och slussar trafik mellan Stockholm-Göteborg, Karlstad-Jönköping, Malmö-Sälen.
Från Mariestad når man ca 2 miljoner människor inom 2 timmars restid.
Mariestad tillhör en av landets åtta största arbetsmarknads-
regioner med nästan 80 000 arbetstillfällen och cirka 180 000 personer.
Electrolux, Metsä Tissue och SCA är de tre största privata arbetsgivarna.
Göteborgs Universitet finns i staden; institutionen för kulturvård.
Ingår i UNESCO Biosfärområde ”Vänerskärgården med Kinnekulle”.
Mariestad har 8 mil kust längs världens största sötvattensskärgård .

Kort notis med Bo Andersson:
ABA Fastigheter vill bygga tolv moderna radhus med egen båtplats i Mariestads hamn. Byggstarten är beräknad till hösten 2011 och företagets vd Bo Andersson berättar att intresset för husen är väldigt stort.

Hamnområdet i centrala Mariestad står inför en omfattande förvandling och förädling. Bland annat ska ett stort antal bostäder byggas och först ut är ABA Fastigheter. Bostäderna byggs på hamnkajen med endast ett par meter till vattnet.
Vi har över 100 personer på kö till våra tolv radhus. Folk vill bo så här helt enkelt, säger Bo Andersson och fortsätter:
Läget är A och O. Det går inte att komma ifrån att det är det som betyder allra mest.