Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

”Markaryd har ett strategiskt läge för att nå stora marknader”

Markaryds kommun är belägen i sydvästra hörnet av Småland, på gränsen till Skåne och Halland. Här befinner man sig på gränsen mellan det skånska jordbruks- och slättlandskapet och det småländska skogslandskapet.
– Vi har ett strategiskt läge om man vill nå marknader i både Sverige och de nordiska länderna inom en rimlig tid, säger Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande sedan 2003.

Tätorter i Markaryds kommun, utöver Markaryd, är Strömsnäsbruk, Traryd och Timsfors. Kommunen har totalt cirka 9 600 invånare.
Bland kända företag i kommunen kan nämnas Nibe Industrier AB, Konecranes Lifttrucks AB, Markaryds Metallarmatur AB, Svenska Lechner AB och Lindvalls Chark.

– 42 procent av alla förvärvsarbetare i kommunen är anställda inom verkstadsindustrin eller tillverkningsindustrin. Vad det gäller näringslivsklimatet så ligger vi enligt Svensk Näringslivs undersökning på 32:e plats efter att ha klättrat från plats 200 i den rankingen. Men nu ska vi komma ihåg att i den rankingen ingår också frågor om kommunikationer, som till exempel flygplatser, och eftersom vi inte har någon flygplats så blir det ingen rättvis bild. Vi lägger större vikt till vad företagarna själva tycker och de upplever att Markaryd har ett väldigt gott näringslivsklimat. I den undersökningen ligger vi på åttonde plats och har legat på Topp 10 de senaste åren. Det säger lite mer än den sammanfattliga undersökningen, säger Bengt Germundsson.

Hur gör ni för att locka företag till orten?
– Det goda företagsklimatet sprider ringar på vattnet så vi är inte direkt ute och söker upp företag och lockar dem med hjälp av subventioner och annat. Vårt goda rykte är betydligt viktigare. Men när vi får kontakt med ett företag lägger vi alla andra saker åt sidan och fokuserar oss på att hitta svar på de frågor som ställs. Vi ska leverera det som efterfrågas och hela tiden vara tillgängliga. Näringslivschefen och undertecknad är alltid tillgängliga på telefon dygnet runt, året runt, alla dagar, säger Bengt Germundsson.

Tillväxt Markaryd
Tillväxt Markaryd AB är ett näringslivsbolag och nätverk för samverkan och företagsnytta, där alla företag i Markaryds kommun är välkomna. Tillväxt Markaryd har cirka 90 medlemmar som tillika är delägare i bolaget.
Verksamheten styrs utifrån ägarnas behov och nytta samt utifrån prioriteringar som baseras på ägarnas synpunkter.
Bengt Germundsson:
– Företagens ägare jobbar för att utveckla näringslivet i Markaryd, men där ingår också en mängd andra saker. Det ställs frågor om hur man ska göra för att få bra kommunikationer och ett attraktivt samhälle rent fysiskt. Det ställs också frågor om hur man kan stärka handeln och göra gemensamma marknadsföringar och aktiviteter. Det handlar alltså inte bara om näringslivsfrågor utan om utvecklingsfrågor i kommunen över huvudtaget.

Korta kontaktvägar
Bengt Germundsson påpekar att det är mycket korta kontaktvägar i Markaryd eftersom kommunen är relativt liten.
– Vi har inga långa väntetider för att hantera frågor som kommer utan vi svarar omedelbart. Vi har tjänstegarantier på vår service och våra tjänster som vi levererar och framför allt går det att komma i kontakt med de personer man söker på nolltid.

Ett strategiskt läge
Markaryd har ett centralt läge och är strategiskt placerat om man vill nå en stor marknad både i Sverige och i de nordiska länderna inom ganska rimliga tider.
– Här finns en helt annan situation när det gäller kostnaderna för den hårda infrastrukturen. Kostnaderna för etableringar här blir betydligt billigare än om man väljer att lägga dem åtta mil närmare en storstadsregion, menar Bengt Germundsson.
Bengt Germundsson kan med glädje berätta att ett tyskt företag har valt att lägga ett dotterbolag i Markaryds kommun, som kommer att generera i 60-70 nya arbetstillfällen. En ny produktionsanläggning på cirka 15.000 kvadratmeter har nyligen tagits i bruk i Strömsnäsbruk.