Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Markaryds Grafiska – företaget som erbjuder både nät- och trycktjänster

Markaryds Grafiska, som ligger i södra Småland på gränsen till Halland och Skåne, startades 1980 och drivs av Jan Fritiofsson, mer känd som ”Frille”. – Vi erbjuder våra kunder kommunikationslösningar inom både nättjänster och trycktjänster, säger han.

Markaryds Grafiska sysselsätter 17-18 anställda och förfogar över en lokalyta på cirka 2 000 kvadratmeter.
Företagets affärsidé är att vara en totalleverantör som erbjuder kunderna tjänster och produkter inom modern marknadskommunikation och att alltid hålla det man lovar.
– Vi tillhandahåller bland annat Edit Print som är ett arkiv-, beställnings- och lagersystem på nätet, Edit News, som är e-postmarknadsförings- och SMS-tjänster på nätet och Edit Direkt, som är direktreklam på nätet. Sedan gör vi traditionellt tryck som broschyrer, kataloger, årsredovisningar, visitkort och kuvert. Vi erbjuder också storbildstryck som posters, fasadrepor, rollups och annat i större format, berättar Frille.
Kunder till Markaryds Grafiska är business to business-företag, organisationer och föreningar över hela Sverige.

Ligger långt framme
– Vi är erkända i branschen för att ligga långt fram och vi vet hur man ska jobba på det mest effektiva sättet så att kunderna får ut optimalt resultat av sina investerade pengar, säger Frille och tillägger:
– Vi är väldigt aggressiva när det gäller nättjänster, som inte många andra tryckerier har. Det är ingen i vår bransch, vad jag vet, som erbjuder både trycktjänster och Edit News, alltså e-postmarknadsföring.
Markaryds Grafiska är ett flexibelt tryckeri och kan trycka allt från ett ex till en miljon ex. Företaget förfogar över olika tekniker och maskiner för att producera helt efter kundernas önskemål.

Hård konkurrens
Frille menar att konkurrensen i tryckeribranschen är mördande.
– Det har varit ett antal år som har varit oerhört tuffa för branschen. Vi har haft svårt att få lönsamhet, men det har successivt blivit bättre. Tidigare hade vi en överkapacitet i branschen på 40 procent, men nu är vi nere på 15-20 procent.

Svanenmärkt
Markaryds Grafiskas strävan har alltid varit att ligga långt framme i sitt miljötänkande. Som ett led i detta är företaget Svanenmärkt sedan 1996. Detta innebär bland annat att företaget har krav på sig att endast använda miljögodkända kemikalier och råvaror i produktionen samt använda godkända leverantörer och underleverantörer. Kravet innefattar också att källsortera allt avfall och skicka det till destruktion.
Markaryds Grafiska omsätter idag mellan 22 och 25 miljoner kronor, men Frille siktar högre.
– Vår vision är att öka omsättningen till ungefär 40 miljoner inom tre år, säger han.