Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Markbyggaren i Blekinge AB

Bo och Lisa Isaksson driver i Ronneby, Markbyggaren i Blekinge AB, och kan i november i år fira 16-års jubileum som egna företagare. Företaget har idag 10 anställda med en årlig omsättning på cirka 15 miljoner.
Företaget arbetar med alla typer av arbetsuppgifter inom området Markberedning.

Från grundarbeten som anläggning av gräsmattor och plattläggning till schaktningsarbeten,VA-arbeten (vatten och avlopp), Lekplatser och Idrottsanläggningar.

Nyligen har vi färdigställt en minneslund för Svenska Kyrkan, samt byggt två stycken, så kallade ”Multiarenor” samt en konstgräsplan, viket vi är mycket stolta över. Våren 2011 kommer vi att bygga ytterligare en.

Företagets kunder
– Vi har förmånen att ha många större kunder i vårt område. JSB Bygg AB i Ronneby. PEAB, Skanska, ett antal kommuner, HSB och Riksbyggen. För HSB håller vi på att färdigställa stora markarbeten, från pålning till färdig grund, för tre hyreshus här i Ronneby.

Framtidsprognos
– Jag är väldigt nöjd med hur företaget har utvecklats under de här sexton åren och
min och Lisas prognos inför framtiden är att företaget fortsättningsvis kommer att vara ett företag som står på en stabil och ekonomisk grund.

Marknadsföring
– Vi marknadsför oss bäst idag, säger Bo Isaksson genom att vi utför ett gott arbete för våra kunder och, inte att förglömma; Vi har sju Servicebilar, väl profilerade, som gör att vi verkligen syns ute bland allmänheten.

Att ändra på
Bo Isaksson är sedan många år styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier i Blekinge och, om jag fick bestämma, avslutar Bo Isaksson, så tycker jag definitivt att begreppet ”markarbeten” borde ingå i ROT-avdraget.