Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Markering för tillväxt och välstånd – Växjöhem hjälper till

Växjö är en av landets mest expansiva orter och den enda i Sverige som ökat sin befolkning konstant sedan 1945. Kommunalägda fastighetsbolaget Växjöhem AB fyller 65 år i år. Redan från början var företagets målsättning att stå för ett bra och varierat utbud av bostäder. Idag arbetar Växjöhem med ett helhetsperspektiv där man också vill främja ortens tillväxt genom att skapa etableringsmöjligheter som i sin tur ger arbetstillfällen.

Växjöhem värnar om sin tradition som bygger på ett varierat utbud av bostäder för en stor målgrupp. Företaget har idag lägenheter över hela Växjö, i alla storlekar, lägen och prisgrupper. Gemensamt för samtliga lägenheter är god komfort, trygghet och en hög, jämn standard.

Nytt landmärke för Växjö
Växjö kommuns plan är att öka antalet bostäder med cirka 800 per år.
– Oavsett konjunktur har vi sedan starten, bortsett från ett antal år under 1990-talet, haft en jämn produktion och vi har även en plan lagd fram till 2015. Där ingår ett nytt landmärke i form av ett 16 våningar högt hyreshus i stadsdelen Araby. Huset, som blir Växjös högsta hus, ingår i ett långsiktigt arbete att förnya hela bostadsområdet, säger Växjöhems VD Christina Nyquist.
Det nya höghuset kommer att innefatta 44 lägenheter fördelade på 1-3 rum och kök på våningsplan 2-15. Högst upp blir det två lägenheter på 4 rum och kök. För att skapa ett levande torg och en trivsam miljö med en naturlig mötesplats för människor så kommer det att finnas ett antal mindre lokaler för företagsverksamhet i bottenplan. Detta ger unika möjligheter för handel och serviceverksamhet i området. Beräknad byggstart våren 2010.
Växjöhem planerar också att bygga på en eller två våningar på befintliga hus i området för att öka tillgängligheten samt bygga ett mindre antal radhus för att skapa en ny identitet av Araby. Nyquist kommenterar projektet:
– Det är ett omfattande projekt som vi hoppas kunna genomföra fullt ut och vi har stora förväntningar på slutresultatet. Vi vill gärna vara med och främja tillväxt och skapa nya arbetstillfällen i Araby, inte enbart förvalta redan befintligt bostadsbestånd.

Starka på miljösidan
Under 2010 kommer Växjöhem också att satsa på ett utökat samarbete med hyresgästerna genom ungdoms-, trapphus- och tvättstugevärdar samt att utveckla miljöstrategierna vidare.
– Vi har redan kommit långt i miljöarbetet och bl.a. installerat solceller på Teleborgs Centrumskola. Inom kort kommer vi att installera ett mindre vindkraftverk på taket till en nybyggnation i stadsdelen Teleborg, berättar Christina Nyquist, som även avslutar med orden:
– Vi är öppna för ny teknik som kan förbättra boendet och miljön. Man måste våga satsa för att vinna. Oftast blir det ett steg framåt, ibland kan det bli ett steg bakåt men man har ändå vunnit erfarenheten för framtida projekt.

Maria Lind