Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Martinsons byggsystem – grunden i det industriella träbyggandets utveckling

Martinsons kan med råge kalla sig för en samhällsbyggare av klass och rang. I slutet av augusti i år invigdes Nordens längsta snedstagsbro i trä, konstruerad, levererad och monterad av Martinsons. Bron har döpts till Älvsbackabron och finns i Skellefteå, Västerbotten, som också är Martinsons hemtrakter.

Martinsons har länge varit en drivande aktör inom svensk träbyggnation med speciellt fokus på stora konstruktioner som köpcentra, idrottshallar, flerbostadshus och broar. Genom att utnyttja potentialen hos trä som byggnadsmaterial har Martinsons utvecklat såväl rationella byggmetoder som behagliga levnadsmiljöer och klimatsmarta lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle.

Exempel på industriellt träbyggande för framtiden
I centrala Skellefteå vid Älvsbacka strand har Martinsons byggt Nordens längsta snedstagsbro i trä. Den 130 meter långa och 270 ton tunga bron är ett lysande exempel på industriellt träbyggande för framtiden. Älvsbackabron har prefabricerats i Martinsons fabrik för träbroar i Kroksjön utanför Skellefteå, projektet är delfinansierat av EU med Skellefteå kommun som beställare.
Forskare från både SP Trätek och Luleå tekniska universitet kommer att använda bron som forskningsobjekt och genom att montera sensorer på bron kan man samla mätdata för utveckling av verktyg som ska användas för att mäta prestanda på avancerade träkonstruktioner.

Vill bli större på bostadshus
Koncernchef Lars Martinson ser mycket positivt på framgångarna med Älvsbackabron och andra träbroar som man levererat över hela Sverige.
– Vi ser gärna också att bostadssidan utvecklas mer, vi har konstruerat och levererat ett antal flerbostadshus i Sverige, bl.a. i Växjö. Vi har nu utvecklat ett helt nytt byggsystem för bostäder i nära samverkan med ett antal aktörer, däribland Tyréns. I det nya systemet använder vi krysslimmat trä som bärande element för höga hus, vilket ger en mycket god värmeisolering och en unik boendemiljö.

Brandimpregnerat trä kan bli nästa stora
Martinsons har för avsikt att ta framtidens träbyggande till nya höjder. Som en del i utvecklingen undersöks möjligheter bl.a. för att producera brandimpregnerat trä på ett miljövänligt sätt. Lösningen innebär att kisel sprutas in i träet och därmed gör det brandsäkert.
Lars Martinson understryker att man fortfarande befinner sig på teststadiet, men att den här typen av lösningar kan bli mycket viktiga i framtiden.