Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Martinsons satsar på framtidens naturliga sätt att bygga broar

Nordens längsta snedstagsbro i trä kommer att stå klar i Skellefteå i november. Martinsons konstruerar, tillverkar och monterar den 130 meter långa gång- och cykelbro som även blir viktig som forskningsprojekt. Bron är senast i raden av pionjärprojekt inom modernt träbyggande som genomförs av Martinsons.

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Koncernen har i dag cirka 430 anställda och en årsomsättning på drygt en miljard kronor. Sågverksanläggningarna i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs framställer träprodukter till kunder i Norden, Europa och Asien. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i massivträ. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.

Fokuserar på träbroar
Mikael Lindberg, Vd, ansvarar för Martinsons Träbroar och Byggsystem.
Företaget Martinsons Träbroar fokuserar på att sälja, konstruera, tillverka och montera fabrikstillverkade Träbroar.
– Allt sedan starten 1988 har vi tillverkat 700 broar, allt ifrån små till Älvsbackaprojketet.
Älvsbackabron som den kallas i folkmun, är ett pågående projekt som nu är inne i sitt slutskede. Enligt Mikael Lindberg kommer bron att hålla absolut världsklass.
– Det kan förhoppningsvis bli ett landmärke för Skellefteå som tydligt visar kommunens vilja att bygga hållbart, såväl som den kompetens som finns på orten, både hos oss som leverantörer och inom forskningssamhället. Dessutom får vi ytterligare ett referensobjekt som visar de stora möjligheter som finns med att bygga broar i trä.

Samverkan med forskningssamhället
I bron, vars totala vikt uppskattas till 270 ton, kommer sensorer att monteras för att samla mätdata. Mätningarna ska ge upphov till nya modeller och verktyg för att mäta prestanda och kvalitet på avancerade träkonstruktioner. Forskningen kommer att ske på Luleå Tekniska Universitet och SP Trätek. Tack vare samverkan med forskningssamhället är bron delfinansierad av EU- medel.
Skellefteå Kommun är beställare ,och Ola Burström, ordförande i tekniska nämnden, säger att valet att bygga i trä är del av en långsiktig strategi.
– Träbroar har varit högintressanta för oss ända sedan början av 90- talet då vi byggde två vägbroar i trä. Vår satsning på träbyggande har varit mycket omfattande. Dels är det en lokal råvara och ett mycket konkurrenskraftigt byggmaterial.

Prefabriceras i Martinsons träbrofabrik
Mellan de cirka 23 meter höga polynparen kommer bron att ha en fri spännvidd som uppgår till hela 130 meter. Bron kommer i hög grad att prefabriceras i Martinsons träbrofabrik och transporteras därefter till montageplatsen förberedd för el, vatten och avlopp.
Mikael Lindberg poängterar fördelarna.
– Den kontrollerande byggprocessen i industriell miljö ger hög och jämn kvalitet på alla broar vi levererar, oavsett var de ska brukas eller dess storlek. En annan fördel med den industriella processen är de korta montagetiderna på plats.

Stort intresse för träbroar
– Intresset för att bygga broar i trä ökar och blir allt mer vanligt. Trä som byggnadsmaterial är lätt och starkt i förhållande till sin vikt och ett effektivt byggmaterial berättar fortsättningsvis Mikael Lindberg.
– Vi är ett kunskapsövertag och allt sker inom dörrarna. Martinsons gör allt från projekt till montage av färdig bro. Fokus på kunden finns med hela vägen.
Det innebär behov av bro, kravspecifikation, förslag och offert, order, konstruktion och beredning.
Fortsättningsvis tror Mikael Lindberg på en positiv tillväxt.
– För närvarande är tjugo personer i bolaget sysselsatta med försäljning, konstruktion, tillverkning och montage. Yrket expanderar men det är svårt att hitta erfarna brokonstruktörer och ingenjörer är en bristvara. Det är intressant att följa utvecklingen och se produkter växa fram. Vi har ett brett kundsegment och det är ett prisat hantverks arbete. Skellefteå kommun är positiva till att bygga i trä och är också med som en aktiv kommun i Trästad 2012. Martinsons har en stor tillförsikt till sina kunder och sätter alltid dem i centrum.
Sveriges längsta snedtagsbro finns idag i Vaxholm, också den byggd av Martinsons. Den har en längd mellan polyntornen som uppgår till 90 meter.
Älvsbackabron kommer att monteras i juni månad och invigning planeras innan midsommar.