Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mastersstudenter axlar konsulters roll

De moderna designutbildningarna vid Linnéuniversitetet fokuserar på själva användandet av en designad produkt. Aspekter av hållbarhet och användarvänlighet integreras numera i alla designprojekt. Produkter ska uppfattas som meningsfulla av användare och intressenter och inte bara vara vackra artefakter att se på. Linnéuniversitetets Master of Design väver även in det teoretiska spåret för ökad förståelse av ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Professor Bo Westerlund startade det internationella mastersprogrammet efter mångåriga förberedelser. Som både produktdesigner och forskare tar Westerlund också med sig ett stort kunnande in i utbildningen. Här får studenterna lära sig se på design ur nya perspektiv, dels handlar det om kulturell och social gångbarhet, och dels om integrering i samhället där designen ska skapa en känsla av meningsfullhet.
Det unika för Linnéuniversitetets Master of Design är att de teoretiska aspekterna integreras i projektarbetet för att stödja studenterna att anta vidare perspektiv. Modern design handlar inte enbart om form, den ska upplevas som meningsfull av alla som kommer i kontakt med den. Varför ser saker ut som de gör och hur påverkar design – både produkter och tjänster – våra liv och samhället i stort? Detta är exempel på frågor som analyseras.
– Studenterna kommer själva med egna förhoppningar och önskemål om utbildningens inriktning, berättar Bo Westerlund. De hjälper oss vidareutveckla utbildningens innehåll, och tillsammans med aktuell designforskning blir resultatet en modern designutbildning med stark framtidstro.

Leder utvecklingen
Intentionen med mastern är vidareutveckling av studenternas egna inriktningar och färdigheter. Linnéuniversitetet utbildar designers som kan interagera med samarbetspartners från olika delar av näringslivet, grundat på breda kunskaper om mycket och djupa kunskaper om design. Projekten är ofta fria, med fritt val av material.
– Våra studenter ska leda utvecklingen i framtiden, vi arbetar därför prototypdrivet som en kraft och resurs för näringslivet, förklarar Westerlund. Som en del av utbildningen får studenterna organisera konkreta projekt ute på företag. De är då inte praktikanter, utan har en drivande roll som liknar konsultens.

Ny inriktning för yrkesverksamma
Mastersprogrammet i design har ersatt magisterprogrammet som fanns tidigare, men nu finns planer på att återuppliva magistern i ny tappning på halvfart så att utbildningen även passar yrkesverksamma.
– Vi hoppas på att kunna skapa någon form av distansutbildning, men detta ligger fortfarande långt framme i tiden, upplyser Bo Westerlund avslutningsvis.