Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Masterutbildning på distans

En ny kurs Stockholms universitet startar hösten 2011 är ett Masterprogram i IT-projektledning på distans. Här finns möjlighet att läsa 120 hp i den takt man själv vill och utbildningen kommer även att innehålla praktik på företag.

-Sedan tidigare har vi en kurs i praktisk projektledning på distans, och det är en av de mest populära sommarkurserna vi har, berättar Gunnar Wettergren, lärare och forskare på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Vi jobbar med att hitta nya sätt att undervisa och vi tänkte att nästa steg blir att ge ett helt program på distans. Vi tyckte att Masterutbildning i IT-projekt, som är ett helt nytt program, var en utbildning som passar bra för det.

Studentanpassad kurs
-Vi vill utgå från studentens situation, fortsätter Gunnar Wettergren. Arbetar man parallellt kanske det är svårt att komma ifrån till föreläsningar, men här ska man kunna läsa när man själv har tid.
Kursen är upplagd så att det kommer att finnas fasta startdatum när kursen börjar, precis som det finns på alla universitetskurser, men slutdatumet är flexibelt. Där beror det på hur den enskilde personen har det, hur snabbt han eller hon hinner läsa kursen. Utbildningen är på 120 högskolepoäng. För att få börja krävs att man har en fil kand examen, där minst 60 hp är i datasystemvetenskap. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, eftersom det är utbildningsspråket.

Nya arbetssätt
-Jag tror det här är en unik grej. Det finns inte så många Masterprogram på distans i Sverige, jag tror vi är först med att ge den, säger Gunnar Wettergren.
Han menar att det finns lite olika syften med utbildningen. Först och främst är det ju att man ger den konkreta utbildningen, men det är också ett sätt att visa resten av universitetet hur man kan tänka när det gäller utbildning. Det är ett delvis nytt sätt att arbeta och för att få det så bra som möjligt har man anställt en skådespelare som ska hjälpa till med att utveckla kursmaterialet och arbeta utifrån det här konceptet.
-Det uppstår intressanta synergier då vi möts, menar Gunnar Wettergren. Vi har kunskapen om vad som ska läras ut och hon kunskapen om hur man får ut ett budskap.
Själva kursen inleds med en introduktion där man tar upp vad projektledning är, hur man planerar, gör budget och så vidare. Sen fortsätter man att fördjupa sig i ekonomi, ledarskap, juridik, kommunikation och information, frågor som rör out- och insourcing, allt sådant som projektledaren behöver kunna för att klara sin roll som just projektledare.

Praktik
Gunnar Wettergren berättar att det är två mål man strävar mot då det gäller Masterutbildningen i IT-projektering. Det ena är att man har en nära koppling till näringslivet, det andra att studenterna ska få praktik under utbildningen. Redan nu har man en rådgivande grupp där representanter för näringslivet har nära kontakt med institutionen. Tanken är att gruppen ska utökas så att där finns en sex, sju olika företag representerade. Gunnar Wettergren säger att det här är en viktig grupp, man måste förankra undervisningen så att det man lär ut är relevant för näringslivet. Här kommer även praktiken in.
-Jag tycker det är lite häftigt att kunna göra det inom ramen för utbildningen, avslutar han. Jag tror att kopplingen till näringslivet är både relevant och viktig.