Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Materiex bistår i komplexa industriella skadefrågor

Materiex utför komplicerade utredningar inom materialteknik med fokus på bl.a. skade- och haveriutredningar av stora industriella maskiner samt vidareutveckling och analys av titanimplantat, två till synes mycket skilda områden, men som i verkligheten har en hel del gemensamt. I alla fall ur materialvetenskaplig synvinkel. Materiex har en viktig roll som samarbetspartner för både industri och försäkringsbolag. När stora maskiner plötsligt går sönder kan det bero på materialfel, Materiex går till botten med problemet och gör en grundlig utredning för att påvisa källan till haveriet.

Civilingenjör Magnus Hellsing, även doktor i materialvetenskap, etablerade verksamheten som nu drivs under namnet Materiex redan 1992. Med erfarenhet bl.a. från Sandvik samt forskningsprojekt i Australien startade Magnus verksamheten med inriktning på avancerade materialtekniska analyser och utredningar.

Från havskabel till vindkraftverk
Materiex har en rad imponerande projekt bakom sig, bl.a. två utredningar av fel på kraftkabeln som går under Östersjön, från Forsmark till Finland. Kabeln är 23 mil lång, värsta tänkbara scenario skulle vara att byta ut hela kabeln. Tack vare analyser utförda av Materiex behövdes enbart ett hundratal meter kabel bytas ut.
Växellådor för vindkraftverk är ett annat växande område för Materiex. Efterfrågan på grön energi växer kraftigt och turbintillverkarna står under ständig press. Som ett led i utvecklingen vill man framställa växellådor med låg vikt, men med tanke på de påfrestningar som vindkraftverket måste utstå så måste växellådan ändå vara robust. Materiex kan bistå med djupgående kompetens för växellådans, och andra komponenters, vidare utveckling.
– Vi befinner oss fortfarande i startgroparna med den här typen av projekt men ser att branschen bjuder på en stor tillväxtpotential för oss, kommenterar Magnus Hellsing.

Avgörande för utveckling av titanimplantat
Materiex utför även ytanalyser på nanonivå. Ett exempel är ytanalys av titan, ett grundämne som bl.a. används för framställning av implantat. Implantatens ytor måste vara helt rena och undersöks därför med hjälp av instrument som är helt unika för ändamålet. Materiex laboratorium, som man delar med Högskolan Dalarna, har ett sådant instrument och är en av få aktörer i landet som har tillgång till just detta.
– Vi har under en längre tid samarbetat med utvecklare av titanimplantat. Saker som undersöks är bl.a. produktionsprocesser och eventuella störningar i produktionen, här handlar det om precision och noggrannhet på nanonivå. Vi samarbetar med stora globala företag som ställer oerhört höga krav, berättar Magnus vidare.

Undersöker verkliga problem
Materiex samarbetar med alla försäkringsbolag idag, och har vuxit helt och hållet tack vare sitt goda rykte. Skadeärenden har blivit mycket komplexa och inom industrin handlar det ofta om stora investeringar.
För att försäkringen ska gälla måste skador vara plötsliga och oförutsedda, men när en skada beror på materialfel kan sprickor uppstå redan första gången en maskin används. Om de inte upptäcks kan maskiner fortsätta i drift under flera år innan de går sönder. Det hör till Materiex vardag att kartlägga skadan och komma fram till varför maskinen havererat.
– Vi vill vara en trygg samarbetspartner för våra kunder, och då krävs full översikt över samtliga processer. Jag tror därför att vi även fortsatt kan dra stor nytta av vår litenhet när vi undersöker skadefrågor på uppdrag av försäkringsbolag, bland annat. Vi är en oberoende part som undersöker verkliga problem, och oftast handlar det dessutom om mycket stora investeringar för alla inblandade. Då är det också viktigt att vi bibehåller en hög och jämn kvalitet i allt vi gör, det gör vi istället för att sträva efter att bli störst, säger Magnus Hellsing avslutningsvis.