Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Matrisen – unik redovisningsbyrå med stor bredd

Matrisen är med sina drygt 200 anställda en unik aktör inom redovisningsbranschen, då den domineras av mindre företag med upp till tio anställda.

På Matrisen täcker man i stort sett in alla aspekter inom redovisning. Verksamheten är indelad i olika affärsområden där man tillhandahåller tjänster till alla typer av kunder, från små, ägarledda företag till stora börsnoterade bolag. Affärsområdena är idag koncentrerade antingen kring ägarledda företag eller kring Shared Services som inriktar sig mot större företag, noterade företag, kedjor eller utländska bolag.

Extern ekonomiavdelning för små företag
Matrisen har ett unikt erbjudande speciellt anpassat för ägarledda företag. Med hjälp av Matrisen Online kan kunderna sköta hela sin ekonomiadministration via Internet. Matrisen har kompetens och kapacitet att sköta hela redovisningsarbetet, från löpande redovisning till bokslut, lön och skatterådgivning. Matrisen blir som en extern ekonomiavdelning för det lilla bolaget, men med det stora bolagets resurser och nätverk.

Shared Services
På Shared Services tar Matrisens konsulter hand om antingen hela eller delar av lön och/eller ekonomifunktionen. Bland kunderna finns stora internationella bolag, noterade bolag samt fastighetsfonder. Inom området Shared Services, arbetar man också mycket med butiker och affärskedjor i divisionen Retail, som i huvudsak styrs från Göteborg.
– Tack vare stora framsteg i modern informationsteknik kan vi sköta stora delar av våra kunders bokföring direkt via internet. Vi jobbar helt efter det papperslösa kontorets grundprinciper och vi har specialutvecklade webblösningar där våra kunder lätt kan ta del av information via vår centrala server, berättar Gunnar Nyhlén, vVD.

Hjälper till med effektivisering genom divisionen Change Management
Matrisen erbjuder även detaljerade analyser av företag, för att tillsammans med kunden utforma ett förbättrings- och effektiviseringsarbete. Här hjälper man i första hand till att effektivisera processer i kundföretaget, exempelvis genom att man som företag hanterar inskannade leverantörsfakturorna via ett attestsystem på nätet, något som gör att man sparar in både tid och resurser.

Växer med tekniken
I Göteborg arbetar man främst med lönehantering, retail, ägarledda kunder samt ett antal internationella kunder. Retail hör till ett huvudområde där man arbetar med butiker och kedjor över hela landet.
– Vi arbetar mycket med kvalitetsfrågor. Många av våra anställda är auktoriserade redovisningskonsulter, och dessutom finns det en hel del fd revisorer, så en omfattande kompetens finns inom företaget. Vi arbetar i team, där seniora rådgivare leder yngre medarbetare. Vi har sett en god tillväxt de senaste åren, även under krisen. Vi räknar med en fortsatt tillväxt, vilket kan tas som ett bevis på att våra kunder är nöjda med oss, säger Kent Nilsson, chef för Göteborgskontoret.
– Det kommer utan tvekan att hända mer när det gäller den tekniska utvecklingen. Vi är starka när det gäller rådgivning, och med hjälp av teknikens framsteg kan vi bli ännu bättre. Vi tror att vi genom att kombinera en fortsatt teknisk utveckling med våra kvalificerade rådgivare har ett vinnande koncept avslutar Gunnar Nyhlén.

Mats I.S. Ericsson
Maria Lind