Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Max Matthiessen levererar trygghet

Max Matthiessen är rikstäckande specialister inom tjänstepensioner, person- försäkringar och kapitalplaceringar på uppdrag av både företag och privatpersoner. Som oberoende rådgivare fokuserar Max Matthiessen på stabilitet, långsiktighet och kvalitet och långsiktig stabil tillväxt. Med lokalkontor från Luleå i norr till Malmö i söder, ca 380 medarbetare på 23 kontor, är Max Matthiessen en kompetent och engagerad partner i de viktiga finansiella besluten.

Peter Ämström är ansvarig för Max Matthiessens kontor i Örebro. Han berättar att företaget har verkat inom liv och pensionsförsäkring sedan 1989, och att man under den här tiden byggt upp ett nätverk av kunder och partners. Inom Max Matthiessen erbjuder man företagen och dess anställda en heltäckande rådgivning inom personförsäkring och kapitalplacering – kompletterat inom sakförsäkringsområdet via samarbetspartnern Willis, som är en av världens största aktörer.
– Våra kunder kommer från alla branscher och segment, privatpersoner med större förmögenheter, från fåmansbolag till storföretagen. Det som förenar dem är att de värdesätter en oberoende aktör som sköter hela kedjan, dvs. samordnar försäkring, pension och placering i ett erbjudande. Det är vi bra på, och genom effektiva upphandlingar erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar med långsiktiga tillväxtmöjligheter som få kan överträffa, säger Peter.
Max Matthiessen ger företagen löpande rådgivning och trygghet i form av kontroll på pensionskostnaderna, effektiv administration och skräddarsydda lösningar med pensionsplan som innehåller riskskydd och sparande för medarbetarna. Genom individuella genomgångar skapas lämpliga försäkringslösningar och kapitalförvaltning tillsammans med kunderna. Via Navigera – som är Max Matthiessens samlingsnamn för förvaltningstjänster, aktiv förvaltning och fond-i-fond lösningar – erbjuds kunderna ett riskkontrollerat sparande med aktiv och professionell förvaltning, via försäkring eller för förvaltning av övrigt kapital. Uppföljningar sker löpande via telefon, individuella möten och via Maxinfo, som är samlingsnamnet för de internetbaserade tjänsterna. Dessa ger en komplett översikt över aktuella försäkrings-lösningar, valda placeringar och historisk värdeutveckling.

Alltid affärer att göra
Max Matthiessen har höga krav från Finansinspektionen, och har egen Compliance officer samt utbildar alla anställda kontinuerligt – för att bibehålla den höga kompetens som kunderna efterfrågar. Företaget grundades redan 1889, och sedan 1989 har man fokuserat på liv- och pensionsförsäkrignar samt kapitalförvaltning för företag och privatpersoner med viss förmögenhet. Idag har företaget ca 13 000 företagskunder och över 150 000 personer försäkrade.
– Vi förvaltar ett stort antal kunder inom Max Matthiessen redan idag, men ser en stark kundtillströmning nu efter en tids nedgång för många företag. Under de senaste åren har vi varit aktiva genom kapitalförvaltningen, hjälpt företagen med pensionsavgångar och arbetat med att bibehålla och utveckla befintliga kundengagemang inom Max Matthiessen. Det finns med andra ord alltid affärer att göra, oavsett konjunktur, konstaterar Peter Ämström som avslutning.