Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Maximal effekt vid förbränning garanteras med teknik från Exergy

Teknikföretaget Swedish Exergy AB befinner sig nu i slutspurten av ett mycket omfattande miljöprojekt vars utveckling skapar gensvar världen över. Allt sedan företaget etablerades på 1970-talet har man varit engagerade i utvecklingen av Skandinaviens största pelletsfabriker. Den senaste utmaningen omfattar en av världens största pelletsfabriker som byggts på uppdrag av BioWood Norway AS.

Världens näst största pelletsfabrik, BioWood, har uppförts på ön Averöya i Norge. Swedish Exergy, eller kort och gott Exergy, har varit involverade här från början. Anläggningen kommer att producera 450 000 ton pellets årligen och har byggts i lokaler som tidigare använts för tillverkning av offshoreplattformar.
Exergy har en bred tjänste- och projektportfölj, men erbjuder framförallt teknik inom optimal produktion av biobränslen. Exergy har utvecklat teknik för att på ett så effektivt sätt som möjligt omvandla biologiskt avfall till ren energi. Genom att införa en effektiv torkprocess avlägsnas fukt ur råvaran och därmed optimeras också förbränningen. Man får ut mer energi ur processen samtidigt som miljön sparas.

Avknoppning till Chalmers
Exergy etablerades som ett avknoppningsföretag till Chalmers tekniska högskola på 1970-talet. Den ursprungliga tekniken som verksamheten grundas på har vidareutvecklats under åren och bygger i korthet på ångtorkning av fuktiga råvaror. Den första anläggningen etablerades i anslutning till Rockhammars bruk 1978 och är fortfarande i drift.
– Vår teknik bygger på en världsunik innovation, konstaterar Prem Verma, VD och delägare. Ångtorkning kräver betydligt mindre energi än andra torkningsmetoder. Det mesta av energin kan dessutom återvinnas för fjärrvärme, elproduktion eller till och med återanvändas i torkningen.
Andra fördelar är att en anläggning som byggs med Exergys egenutvecklade teknik är helt sluten, därför sprids inga föroreningar varken i form av stoft, flyktiga organiska ämnen eller bevärande lukt för närboende.

Andra generationens biobränslen för drivmedel
Eftersom bioråvaran är helt torr innan förbränning blir värmevärdet mycket högre. Det torkade bränslet används för kraftvärmeproduktion av energibolag, industrier, kommuner eller hushåll. Exergy har även kompetens inom relaterade processer för utveckling av exempelvis förgasning, torrefiering, biodiesel och bioetanol.
– Vi undersöker nu möjligheter för att utveckla andra generationens hållbara biobränslen för drivmedel. Till vår tillväxtambition hör även att på sikt bli en viktig samarbetspartner för producenter av fordonsbränslen, berättar Prem Verma.
Exergy har för närvarande tolv anställda i Sverige och en rad spännande projekt på gång som sträcker sig över hela världen.