Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Med fokus på ett säkrare byggande

SP Sitac, en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, finns i Karlskrona och är ett ledande certifieringsorgan i Sverige för produktcertifiering och personcertifiering inom bygg-, installations- och anläggningsområdet. Eftersom regeringen även utsett SP Sitac till svensk talesman inom EOTA (European Organisation for Technical Approvals) kan organisationen även utfärda ett Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA).

SP Sitac har rötter som sträcker sig tillbaka till Statens Planverk och Boverket, man vilar med andra ord på en lång tradition och kontinuitet av produkt- och personcertifiering. Idag hjälper SP Sitac till med alla typer av person- och produktcertifieringar som kan knytas till bygg-, installations- och anläggningsområdet.
Det kan handla om allt från certifiering av enskilda anställda till kontroll och certifiering av nya innovationer vars applikationsområde i grova drag hamnar inom byggsektorn.
– Vi är en extern samarbetspartner för företag och organisationer, och har en viktig funktion för bygg- och anläggningsbranschens utveckling bl.a. genom att vi bidrar med kunskap, utbildning och stödjer forskning inom vårt område, berättar Johan Åkesson, Sektionschef för SP Sitac i Karlskrona.

Viktigt att hålla sig a jour med gällande regelverk
Nya krav gäller för byggarbetsmiljösamordnare (BAS) fr. o m 1 januari 2010. Det är viktigt att den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete kan styrka kvalifikationerna hos verksam byggarbetsmiljösamordnare och dennes personal.
SP Sitac personcertifierar byggarbetsmiljösamordnare och relaterad personal för att säkerställa att alla regler och krav möts.
– Vårt främsta uppdrag här handlar om att skapa trygghet genom att bidra till ett säkrare byggande, konstaterar Åkesson. Byggbranschen har förändrats de senaste åren och det är viktigt att man håller sig uppdaterad gällande vilka riktlinjer och regler man ska följa. Här kan vi hjälpa till, och erbjuder en heltäckande certifieringstjänst som säkerställer att det man gör utförs på rätt sätt.

Skapar trygghet
En certifiering är också en viktig konkurrensfaktor för företaget. Byggbranschen såg visserligen en kraftig nedgång under lågkonjunkturen, men efter att man sett en vändning redan under slutet av 2009 ökar efterfrågan även på certifieringstjänster.
– Det vi gör är att stärka företagens konkurrenskraft genom att opartiskt certifiera deras produkter och grundläggande kvalitetssystem. Inom koncernen erbjuder vi ett stort antal olika certifieringar, som går från produkt- och personcertifiering till certifiering av exempelvis system och arbetsmoment, säger Johan Åkesson avslutningsvis.

SP i korta drag
SP koncernen har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling. Idag arbetar ca 950 personer inom SP, experter från olika branscher vars gemensamma målsättning är att stärka det svenska näringslivet genom kvalitetssäkring. SP har en vid internationell acceptans och är helt opartiska.