Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Med fokus på missbruksanalyser

För knappt två år sedan blev svenska HL Scandinavia AB en del av brittiska Concateno Plc, Europas främsta aktör inom drogtestning. Namnet Concateno (från latinets ”länka samman”) antyder koncernens ambition, att länka samman de viktigaste momenten för drogtestning, samtidigt som man genom ett extensivt nätverk är en viktig kunskapsbank för alla som behöver utföra drogtester.

Concateno Scandinavia har lång erfarenhet och en heltäckande kompetens inom hela kedjan för missbruk och droganalyser. Inom koncernen finns tre ackrediterade laboratorier som utför både screening och verifikations analys av urin-, saliv- och hår.
Concateno utvecklar även egna instrument för screeninganalys på plats ute hos kund.
I Sverige är urintestning fortfarande den vanligaste typen av drogtestning, men genom att även implementera salivtester (DDS – Drug Detection System) förenklas testprocessen för användaren. Den här typen av tester upplevs även som mindre integritetshämmande för den som testas.
Concateno Scandinavia erbjuder ett komplett sortiment av drogtester för analys av urin, saliv och hår både som snabbtester och instrument för screeninganalys. Produkterna används av de som behöver utföra drogtestning och kunderna återfinns inom flera olika segment, från kommuner och landsting till psykiatriska kliniker samt kriminalvård och företagshälsovård.
– Vi satsar på att fortsätta öka vår marknadsandel i hela Skandinavien, berättar Marie Drott, försäljningschef. Tyngdpunkten ligger fortfarande på Sverige, men sedan slutet av 2009 har vi även växande marknader i Danmark och Norge. På sikt hoppas vi kunna ta oss in även på den finska marknaden.

Framkant med nya rön
Inom Concateno ser man till att alltid ligga i framkant när det gäller viktig information om nya droger, studier och behandlingsmetoder.
– Ambitionen är att vara en helhetslösning där vi med våra högkvalitativa produkter och vår kompetens stöttar kundernas verksamhet. Vi är starkt nischade inom drogtestning, och försöker att alltid matcha våra tjänster och produkter efter kundernas behov.
Att aktivt implementera drogtester överallt ute i näringslivet är ingen dum idé – tusentals människor har någon form av missbruks problem och är samtidigt verksamma inom olika segment ute i näringslivet.
– Efter några år orkar inte kroppen längre, och det är då det börjar synas. Då kan det ofta vara för sent, påpekar Marie. Tanken med drogtestning på företag är att hjälpa människor med sitt missbruk. Samtidigt stärker företagen sin policy kring noll tolerans mot droger.

Kunskapsförmedling är grundläggande
Kompetent personal med djupgående kunskap kännetecknar hela koncernen. Kontinuerliga utbildningstillfällen för kunderna är ett annat viktigt inslag som man arbetat med länge. Det handlar inte bara om produktutbildning utan även om att förmedla djupare kunskaper genom seminarier. Det arrangeras både hel- och halvdagsseminarier, där framstående föreläsare ger information om narkotikamissbruk och behandlingsmetoder.
– Vi strävar efter att utvecklas kontinuerligt för att bli en ännu bättre samarbetspartner för våra kunder. Utbildning är och har varit ett mycket viktigt inslag i vår verksamhet, säger Marie Drott avslutningsvis.