Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Med fokus på säkra livsmedel

Affärstidningen Näringsliv har besökt revisionsbolaget Valiguard AB i Stockholm – ett av de ledande företagen på tredjepartscertifieringar inom livsmedel i de nordiska länderna.
– Vi certifierar nordiska livsmedelsproducenter och gör cirka 250 revisioner under 2011, berättar Torbjörn Holmberg, Managing Director på Valiguard AB.

Valiguard har ett unikt franchisingavtal för att utföra revisioner och certifieringar åt SAI Global/EFSIS i de skandinaviska länderna. Organisationen är en av världens ledande aktörer för tredjepartsinspektion och certifiering av livsmedelsföretag mot internationellt erkända standarder för produktsäkerhet och kvalitet.
Valiguard AB bildades 2001 som dotterbolag till SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik i samband med att efterfrågan på tredjepartsbedömningar började bli aktuellt för många livsmedelsföretag i Sverige.
– Vi har haft en tillväxt på över 20 procent per år och nu har vi en mycket stark position på den svenska marknaden. 2002 gjorde vi cirka tio revisioner och nu är vi uppe i cirka 250 revisioner om året, berättar Torbjörn Holmberg.
Bland kunder till Valiguard kan nämnas Atria Scandinavia, Findus Sverige AB, Guldfågeln AB, Göteborgs Kex AB, McDonalds, Milko, Procordia Food AB och Skånemejerier.

En egen ackreditering
I februari 2008 erhöll Valiguard en egen svensk ackreditering från SWEDAC för certifiering av ekologisk produktion och i och med detta har man även påbörjat en profilering av bolaget Valiguard. Företaget har en egen certifieringskommitté för detta ändamål och utfärdar egna certifikat.
Det finns fyra egna heltidsanställda revisorer och ytterligare ett antal underleverantörer i de nordiska länderna. Revisorernas kompetens är Valiguards styrka – två av dem har doktorsgrad och samtliga har 20 års kvalificerad yrkesverksamhet bakom sig.
Valiguard har även en högklassig kurs- och seminarieverksamhet, där unik kompetens kombineras med kvalitetssäkrade kurser. Kursernas innehåll är främst inriktade på orientering kring olika standarder, revisionsteknik eller metodikinriktade på till exempel HACCP.

Ekologisk certifiering
Valiguard erbjuder certifiering för ekologiska produkter, antingen som en fristående egen revision eller som tillägg till företagets andra revisioner (BRC, IFS eller ISO 22000).
Många konsumenter efterfrågar ekologiska livsmedel och de bör då vara oberoende granskade och godkända för dessa påståenden av kvalificerade certifieringsorgan.
Ekologisk märkning av ett livsmedel innebär att man har säkrat de unika kvaliteterna hos ekologiska livsmedel genom hela kedjan, från hur råvaran produceras fram till slutprodukt för konsument.
Revisionen omfattar:
• Granskning av produkter och recept
• Granskning av märkning och marknadsföring
• Granskning av inköp och hantering av råvaror
• Kontroll av rutiner för separering, spårbarhet, lagring, transport etc.
• Genomgång av kvalitetsledningssystem och miljöansvar.