Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Med långsiktigt varaktig och hållbar tillverkningsindustri i grunden vill Gnosjö bredda näringslivet

Gnosjö kommun är välkänd för sin starka industritradition. Ofta hörs uttrycket: ”Ingen står någonsin mer än två meter ifrån en produkt som tillverkats i Gnosjö”. Om man ser till all komponenttillverkning, produktframtagning, förädling och slutproduktion så står Gnosjös industri för en så pass bred tillverkning att uttrycket fortfarande med rätta är på sin plats. För att ytterligare stärka näringslivet i kommunen samarbetar Gnosjö kommun och Gnosjöandans Näringsliv i projektet ”Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp”

Gnosjö är en liten småländsk kommun som under det senaste århundradet befäst sitt namn som Sveriges främsta industrikommun. Den berömda Gnosjöandan har färgat företagande på många andra platser landet över efter inspiration från det livskraftiga näringslivet i Gnosjö. Dagsläget präglas av optimism och framtidstro, många företag satsar stort för framtiden.

Nya grenar
Efter en framgångsrik etablering av en långsiktigt varaktig och hållbar tillverkningsindustri vill Gnosjö gärna bredda näringslivet och utveckla nya grenar.
– Det finns redan många möjligheter, inte minst inom turism- och upplevelseindustrin. Med det följer kringverksamhet som handel och service med ett ökat flöde av människor som besöker kommunen, inleder Ingalill Ebbesson som tillsammans med Karl Lindow arbetar som näringslivsutvecklare.
I Gnosjö finns redan ett flertal värden som kan utvecklas med High Chaparral och Store Mosse Nationalpark i spetsen. Tillsammans lockar de båda besöksmålen många besökare. Dessutom har Gnosjö kommun flera intressanta mindre besöksmål samt mycket vacker natur med ett fantastiskt landskap som kan utforskas genom olika friluftsaktiviteter.
– Vi måste bli bättre på att marknadsföra dessa värden, konstaterar Ebbesson.

God dialog mellan näringsliv och kommun
Svenskt Näringsliv har nyligen undersökt företagsklimatet i Sverige och där kom Gnosjö kommun på en mycket hedrande 15:e plats bland landets alla kommuner. Gnosjöföretagen är nöjda med kommunen över lag och med den dialog som förs mellan näringslivet och det offentliga.
– Vi värnar om personliga möten och är lyhörda inför vad företagen behöver och förväntar sig av oss. Vi syns ofta ute i näringslivet då vi hälsar på olika företag, samverkar och skapar plattformar för nätverkande, säger kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson med entusiasm.

Samverkan gynnar tillväxten för alla
Ingalill Ebbesson understryker att för att i framtiden kunna behålla och locka till sig nya företag måste man arbeta aktivt för att behålla service lokalt. Det gäller allt från handel och fritidsverksamhet till skola och äldreomsorg.
– Inom Jönköpings län har vi också genom projektet Science Park-systemet skapat ökade möjligheter att stötta nyföretagande på hemmaplan. Nu har alla 13 kommuner i länet en tillväxtarena för nyföretagande och innovationer, ett initiativ som fått mycket goda resultat med flera nya företag inom olika områden, berättar Ebbesson.
Gnosjö kommun fyller 60 år i år, något som kommer att firas stort i mitten av augusti. Planeringen för festligheterna pågår nu för fullt. Många av aktiviteterna kommer att genomföras genom samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningar.