Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Medieutvecklingen under lupp i Sundsvall

Fortfarande väljer många att läsa dagstidningar i pappersform och att följa nyheterna på TV. Det menar Ingela Wadbring, professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet.
– Det tyder på en stabilitet för äldre medier, trots konkurrensen från ny teknik, säger hon.

Professor Ingela Wadbring har nyligen lämnat en docentur vid Göteborgs universitet för att axla professuren i medieutveckling vid Mittuniversitetet. Med sig har hon en del projekt som påbörjats i Göteborg och som nu kommer att vidareutvecklas i Sundsvall.

– Jag är mest intresserad av att undersöka hur människor använder medier, ny medieteknik och hur olika teknologier har utvecklas över tid. Det finns långa tidsstudier kring dessa frågor, och publikperspektivet är centralt för att förstå vad som kommer att fungera på marknaden och vad som inte kommer att fungera, säger hon.

I ständig förändring
Det är intressant att följa teknikens framsteg eftersom tillämpningen ofta blir en helt annan än vad som var tänkt från början, menar Ingela Wadbring och tar mobiltelefonen som exempel.
– Man trodde att den skulle användas i fält av räddningspersonal och tekniker, men idag används den verkligen överallt. Den är så mycket mer än en telefon och påverkar vår vardag i stor utsträckning.

Landets enda professur
Ingela Wadbring bygger nu upp forskning och undervisning inom medieutveckling vid universitetets institution för informationsteknologi och medier. Där finns redan etablerad forskning inom närliggande områden, men när nu Mittuniversitetet har skapat landets enda professur i medieutveckling får man en helhet med skarpare fokus på mediernas utveckling över tid, menar hon.

– I ett långsiktigt projekt som jag arbetat med under fyra år behandlas journalistikens kommersialisering. Jag har bland annat undersökt hur nyhetsjournalistiken förändrats över tid. Det finns så många föreställningar om hur förändringen sett ut, men få har gjort empiriska undersökningar. Slutrapporten kommer att publiceras inom kort, säger hon.

Fakta: Medieutveckling
Mittuniversitetets forskning om mediers utveckling omfattar allt från de traditionella medierna, som dagspress, radio och TV, till de nya sociala forumen som utvecklas av och för användarna själva. Inom området medieutveckling analyseras studier av medieproducenter, innehåll och medieanvändare i det nya medielandskapet. Det handlar bland annat om hur kunskap och information produceras, sprids och används och hur det påverkas av ekonomiska, teknologiska, politiska och organisatoriska förutsättningar.