Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Medimars nordiska perspektiv på högkvalitativ vård gynnar patienter i både Sverige och Finland

Från Mariehamn, Åland, erbjuder den privata vårdgivaren Medimar sina högkvalitativa vårdtjänster med focus på dagkirurgi till både svenska och finska patienter. Tack vare patientrörlighetsdirektivet inom EU och ESS kan patienter bli opererade på Åland hos Medimar. På Medimar arbetar man med ett nordiskt perspektiv med tillgång till läkare och annan vårdpersonal som också är verksamma både på Åland, i Sverige och Finland. VD Kia Brandberg beskriver Medimar framförallt som ett alternativ och komplement till den offentliga vården på Åland.

Medimar grundades 1991 och har sedan dess byggt upp en stark kompetens inom flera olika områden utöver de ursprungliga huvudområdena företagshälsovård och fysioterapi. För drygt ett år sedan flyttade verksamheten in i nya, toppmoderna lokaler utrustade med det senaste inom sjukvården – komplett med högteknologiska operationssalar och välutrustat laboratorium. I samband med flytten passade man också på att utveckla verksamheten rejält med dagkirurgi inom specialistområden som ortopedi, öron-näsa-hals, urologi, gynekologi, ögonsjukvård och estetisk kirurgi.

Miljöbyten lyfter
Kia Brandberg har under flera år i Stockholm tillsammans med duktiga medarbetare byggt upp liknande verksamhet som den som nu bedrivs på Medimar. Eftersom hon har varit med i praktiken och upplevt sjukvårdsvårdens verklighet vet hon vad som krävs för att leda och utveckla ett modernt privatsjukhus.
– Vi har en nybyggaranda här som gynnar oss. I samband med nyinvesteringarna har vi lyckats knyta till oss specialister inom olika områden och härmed utgör vi ett värdefullt komplement till den offentliga vården. Vi har dels egen personal, både läkare och specialistutbildade sjuksköterskor, dels hyr vi in specialister från både Sverige och Finland. Ofta tycker de att det är givande att få komma hit och arbeta i en ny, toppmodern och inspirerande miljö, säger Brandberg.
Medimar knyter kontakter och främjar samarbeten som gynnar alla parter – konsulterna känner det positiva med miljöbytet och Medimar får tillgång till gedigen, långt specialisterad kompetens som bidar till att utveckla verksamheten ännu mer.

Privat alternativ
Medimar bedriver privat hälso- och sjukvård och arbetar mycket med att få bättre flöden inom vården. Vårdgarantin i Sverige ställer höga krav på att patienter ska erbjudas läkartid och behandling inom stipulerad tid. Medimar på Åland kan vara ett alternativ genom det beslut som tagits i EU-parlamentet – ett beslut som ger alla EU och ESS- medborgare rätt att söka vård i ett annat land och få vården betald av sitt hemland. Finland är det land där flest svenskar vårdas (Källa: Försäkringskassan 2010).

Bygger upp nya verksamhetsområden
Medimar har tagit ett stort steg i samband med utveckling av dagkirurgi men stannar inte upp för det utan fortsätter att utveckla nya verksamhetsgrenar.
– Vi är nu i full färd med att bygga upp en ryggklinik. Här finns smärtläkare, sjukgymnaster och kognitiv beteendevetare vars expertis hjälper oss bygga en kunskapsmiljö för allehanda ryggproblem, berättar Kia Brandberg.

Ökande målgrupp – turister får dagkirurgi
Turister som kombinerar sin semestervistelse på Åland med en dagkirurgisk operation utgör en ökande målgrupp. Det är ett smart val eftersom man får bättre möjligheter till återhämtning långt ifrån vardagens stress. Medimar erbjuder modern operationsteknik utförd av skickliga specialister med tillgång till de senaste tekniska hjälpmedlen.
Kia Brandberg understryker slutligen att man på Medimar ligger i framkant med de specialiteter som finns etablerade – och tack vare EU-direktiven kan fler få tillgång till effektiv, högkvalitativ vård utan onödiga väntetider.