Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Medinor– patientnära diagnostik uppskattas och lönar sig ur samhällsekonomiskt perspektiv

Det svenska diagnostika- och medicin-teknikföretaget Medinor AB, har som avknoppning från läkemedelsaktören Nycomed en lång tradition att förvalta som betydelsefull partner till den svenska hälso- och sjukvården. Medinor marknadsför och distribuerar in-vitro diagnostika, analysinstrument och medicintekniska produkter till både human- och djursjukvård. Medinor AB är ett försäljningsbolag i den norsk-skotska bioteknikkoncernen Axis-Shield. Systerbolag till Medinor AB har framgångsrik verksamhet i hela Norden och stora delar av Europa. Medinor expanderar starkt, bl a inom medicin-teknik där lanseringen av corpuls 3 är ett exempel.

Medinorsprodukter ska bidra till en säker, snabb och kostnadseffektiv diagnostik och behandling inom sjukhus-, primär-, intensiv- och akutvård samt även djursjukvård. Genom det breda produktsortimentet täcker Medinor alla delar av sjukvården där man behöver snabb och patientnära diagnostik för att snabbt kunna gå vidare med rätt behandling.

Patientnära diagnostik lönar sig
Som exempel på patientnära lösningar för primärvården erbjuder Medinor ett mycket brett produktsortiment. Det koncerntillverkade snabbtestet för CRP är marknadsledande i Norden. Testet används för att skilja mellan bakterie- och virusinfektioner och kan på så sätt minska onödig antibiotikabehandling. Produktsortimentet innefattar dessutom bl a diabetestester, tester för halsfluss och urintester. Primärvården utgör ett viktigt segment för Medinor eftersom det handlar om så pass stora patientvolymer, samtidigt vill Medinor bidra till en mer effektiv allmänvård genom att marknadsföra smarta lösningar som genererar långsiktig kostnadseffektivitet.
När Medinor söker efter nya produkter att ta in i sortimentet görs det med både patient och vårdgivare i fokus. Visionen är att vara första valet av samarbetspartner för laboratorier inom primärvården, definierade segment på sjukhusen och inom djursjukvården i Sverige. För att kunna uppnå visionen krävs ett gediget engagemang från medarbetare på alla nivåer, Medinor är allmänt kända för sin höga kompetens- och servicenivå.

Vill växa med medicintekniska lösningar
Som en del av tillväxtambitionen har Medinor för avsikt att växa framförallt med medicintekniska lösningar och har som exempel nyligen lanserat marknadens mest användarvänliga och flexibla lösning för transportövervakning, defibrillering och telemedicin anpassad för ambulanssjukvården. Produkten, corpuls3, omfattar en komplett systemlösning för akut- och ambulanssjukvården där övervakning och behandling i samband med transporter blir betydligt mer heltäckande.
Tidigare har det varit en utmaning med flera tunga maskiner som försvårat förflyttning av patienter, corpuls3 är en lättare men samtidigt robust konstruktion som är anpassad för alla typer av scenarion i samband med patienttransporter. Produkten lanserades för ca tre år sedan och är idag marknadsledande och numera också en del av Medinors växande sortiment.