Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Medvetna föräldrar väljer SPIRA

Två driftiga lärarinnor, Anna Jackson och Ann-Sophi Rankov, började fundera över förskolans aktiviteter i samband med att de fick egna barn. Mycket snart kom duon fram till att det borde satsas mer på naturvetenskap och språklig utveckling tidigare under barnens skolgång, redan på förskolenivå kan dessa ämnen med fördel integreras för att motivera till ökat lärande. Efter att ha arbetat tillsammans inom skolan valde Jackson och Rankov att starta eget för att kunna implementera sina idéer i en lärorik förskolemiljö. Så föddes SPIRA förskola.

SPIRA står för spännande pedagogik i rätt atmosfär. Det finns i allmänhet ett stort behov av att öka intresset för naturvetenskap, matematik och språk bland barn och ungdomar. Genom att introducera dessa ämnen mycket tidigare – så tidigt som i förskolan – kan ett varaktigt intresse grundas som på sikt kan leda till en förhöjd kompetens när eleverna går vidare till högstadiet och gymnasiet.
Förskolan ska motivera till delaktighet med en stark pedagogisk verksamhet. SPIRAs pedagoger har speciell kompetens inom både språk (engelska) och naturvetenskap. Barnen arbetar med olika teman som exempelvis vatten och luft, där naturens fenomen undersöks på ett lekfullt och roligt sätt. Samtidigt vävs språket in genom att man lär sig de engelska namnen på djuren i havet som exempel. Även under sagostunderna varvas svenska och engelska.

Starkt engagemang för barns lärande och utveckling
Anna Jackson och Ann-Sophi Rankov startade sin första förskola i Bromma. Konceptet blev så populärt att man snart öppnade en förskola till, den här gången i Spånga. Idag är båda fullbelagda.
De flesta föräldrar vill vara involverade i sina barns skolgång, många har också åsikter om skolan och pedagogiken som tillämpas, men det är inte alla som vågar ta steget och öppna en egen skola. Jackson och Rankov utmärker sig med sitt nytänkande, sin nyfikenhet och framförallt sitt starka engagemang för barns lärande och utveckling.
– Vi har själva arbetat heltid i förskolan då den etablerades, och det var också nödvändigt för att kunna implementera vårt speciella koncept fullt ut. Medvetna föräldrar väljer SPIRA, och vi är mycket positiva till att föra engagemanget vidare till grundskolan. När barnen lämnar vår förskola ska det vara som en fortsättning på den grund vi skapat med naturvetenskap och språk som en naturlig del av den dagliga verksamheten, säger Ann-Sophi Rankov.

Utvecklar verksamheten genom att lyssna på barnen
Ann-Sophi Rankov förklarar att ledarskapet på båda förskolorna fungerar som ett medledarskap där pedagogerna själva till stor del ansvarar för att utveckla verksamheten genom att lyssna på barnen.
– Vi tillämpar öppen feedback med en s.k. 24-timmarsregel som innebär att eventuella problem ska kommuniceras inom ett dygn. Snabb återkoppling, ärlighet och öppenhet värderas högt i vår verksamhet.
Det viktigaste är att alla känner sig delaktiga, och med utökat ansvar ökar motivationen. Ann-Sophi avslöjar att det också finns funderingar på att framöver öppna en privat grundskola med samma grundprinciper som för SPIRA förskola.