Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Mercur Solutions hjälper Ditt företag att simulera framtiden

Ett IT-stöd som innebär snabb och säker planering, underlättar rapportering och som erbjuder djupgående analyser av hur verksamheten mår – och som dessutom är lätt att använda? Det låter inte möjligt, men verkligheten förvånar oss ibland: Mercur Solutions har utvecklat ett system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd utöver det vanliga. Mercur Business Control ger ett heltäckande stöd för budgetering, prognostisering, rapportering, simulering och analys.

Mercur Solutions har under de senaste 30 åren byggt upp långsiktiga relationer med svenska företag och organisationer. Företaget konkurrerar med flera stora amerikanska företag, men lokal kännedom, engagemang och tillgänglighet är värden som räcker långt på den nordiska marknaden. Mercur Solutions bistår privata företag inom alla branscher samt offentliga verksamheter med ett sofistikerat men förvånansvärt lättanvänt system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd.
– Mercur Business Control har medfört tidsbesparingar på alla nivåer. För våra institutioner underlättas planeringsarbetet av att mycket information redan finns tillgänglig i planeringsmodellerna och på andra nivåer sparas mycket tid vid sammanställning och analys, uttalar sig Virve Gröningsson, Stockholms universitet.

Systemet integreras
Efter implementeringen av Mercur Business Control är kundens beroende av konsulter minimalt och nya användare kan snabbt lära sig att använda och administrera systemet. Systemet integreras med kundens befintliga system och blir därigenom en central plats för insamling, bearbetning och presentation av företagets information.
– Vi arbetar med kvalitetssäkra system och initialt hjälper vi våra kunder att effektivisera sina processer inom områden som budgetering, prognostisering, konsolidering, rapportering och analys. De kunder som vi har idag är främst medelstora till stora företag, berättar Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions.

Satsar på utbildning och seminarier
Supportfunktionen och en enhet för utbildning av både kunder och anställda har utvecklats under senare år. I dagens företag är utbildning ett av de viktigaste investeringsområdena, Mercur Solutions har också nappat på denna positiva och långsiktiga trend och genomför kontinuerligt utbildningar och seminarier inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd både för kunder och potentiella kunder. Internt satsar man på ständig kompetensutveckling inom systemintegration, verksamhetsstyrning och projektledning.

Möjlig expansion
Kundgruppen består idag av 140 företag och organisationer från de flesta branscher över hela Sverige och ett 30-tal företag i resten av Europa. Visionen är att på sikt utveckla verksamheten internationellt för att nå en större målgrupp.
– Vi satsar givetvis på ytterligare expansion, både i Sverige och i andra europeiska länder. Vi kommer att arbeta intensivt med att stärka vår egen närvaro ute i Europa, säger Alkelin avslutningsvis.

Annika Gullberg
Maria Lind