Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Mercuri International hjälper företagen vidare – från dröm till verklighet

Många av dagens företagsledare hör till en generation som inte upplevt en lågkonjunktur på ledningsnivå tidigare. Krisen har medfört stora förändringar som företag måste anpassa sig efter, där stora krav ställs på prestation och kostnadseffektivitet. Att det är en stor skillnad på att leda i uppgång kontra nedgång är vi medvetna om, frågan är hur vi bäst kan förbereda våra företagsledare på snabba förändringar. Mercuri International har svaret.

Mercuri International är en global aktör när det gäller kompetensutveckling inom ledarskap, sälj och kundservice, med lokalt baserade sälj- och ledarkonsulter i mer än 40 länder. Med välbeprövade metoder hjälper man såväl små som stora företag att höja sin kompetens för att bli mer konkurrenskraftiga, det handlar i första hand om att utveckla säljorganisationen och utbilda ledningen för en effektivare verksamhet som klarar tuffa förändringar. Mercuri anordnar även uppdragsutbildningar inom bl.a. ledarskap inom i stort sett alla branscher, i princip allt från transport och logistik till hälsa och medicinteknik.

Tufft för ledare idag
Seniorkonsult Rony Forsberg har utvecklat ledarutbildningen Mercuri Management som drivs inom Mercuri International Business School. Rony har under drygt 20 år genomfört utvecklingsprojekt med ledare i många olika branscher. De erfarenheter som samlats utifrån detta tillsammans med Mercuri Internationals dokumenterade ledarkoncept har naturligtvis varit till stor nytta i skapandet av Mercuri Management.
Främsta fokus för Managementutbildningen är att få planer att gå över i handlingar. Många ledare har konkreta planer, visioner om hur företaget ska komma vidare – men att implementera förändringar är svårt. Mercuri hjälper även mycket erfarna ledare att komma vidare – från dröm till verklighet.
– Mercuri Management är en högaktuell utbildning med tanke på vilka tider som råder. Sverige står inför stora utmaningar i samband med stora pensionsavgångar. Vi kommer på sikt att befinna oss i ett stadium av arbetskraftsbrist. Företagens största utmaning kommer att hitta ledare och medarbetare med rätt kompetens, att bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt är därför helt avgörande, säger Forsberg och fortsätter:
– De företag som satsar på att vara tydliga i sitt ledarskap, har en sund företagskultur och är tydlig med etik och värderingar, blir också de mest konkurrenskraftiga framöver. Förutom ett tydligt ledarskap handlar det även om ett tydligt medarbetarskap, och detta behandlar vi på utbildningen Mercuri Management.

Ytterligare en utmaning
Rony förklarar att globaliseringen innebär ytterligare en utmaning för svenska företag. Att utveckla medarbetarna är därför livsviktigt för att företagen ska överleva på en global konkurrensutsatt marknad.
– Vi ser att intresset för kompetensutveckling ständigt ökar, och det kommer att läggas stora resurser på detta inom en snar framtid. Det gäller alla typer av organisationer, i alla branscher. Det kommer att ställas mycket höga krav på ledarna, som inte enbart ska styra företaget utan även utveckla medarbetarna.

Fler internationella chefer
Slutligen nämner Rony även utbildningen ”Att leda på distans”, där intresset verkar öka.
– Eftersom företagen internationaliseras tillsätts även chefer internationellt. Det är en stor utmaning i att leda på distans, vikten av själva mötet ska inte underskattas. Vi kan däremot hjälpa till genom att göra processen så lätthanterlig som möjligt, därför har vi utvecklat ”Att leda på distans”, säger Forsberg som avslutning.

Maria Lind